Skip to main content

®i)c Ç&m-çriçan- JHesaenget. ^nADfp AMERICANAIDD. '* CYF. XI,V. Rhif 11. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD GWEINIDOGION TB EGLWJSI CYNULLEIDFAOL. ■atadjwebò, lfffifâ. Bodyrenaid heb wybodaeth nid yw dda. (D ¥ H W TRAETÍIODAU, &o. Cydbwysedd Prawfion Moesol a Na- tür Ysbrydol Dyn . . . 321 Yr Arglwydd yw fy Ngheidwad . 324 Y Tad yn Gadael y Ma'b . . . 326 YR ESBONIWR. Epistol Cyntaf Ioän—Pen. ii. 18—29 327 AMRYWIAETHOL. Cydwybod yr. Cysgu . . .'330 Sylwadan ar Genesis iv. 6 . . M31 Gwithgi'iad . . . ■■;.'. ... 832 Caledi Mawr ar y Mor .;-.: , 333 Y Modd i Duëbn . • - . . . 333 BARDDONIAETII. Y Ehyfelfarch . . . . 336 Cân y Pererin Gobeitlrol . . 337 YR ADRAN GENHAD9L. Gwaith Cenhadol yn Camon . .337 '< Cyr'arí'od Blynyddol y Gyrndeithts Genhadol Diamor . . .'.'■, 337 Ymosodiad Ffyrnig y Dryoh ar y CiiNHADWE a'i O'ygydd . . 338 LLYTHYRAU AT Y GOLYGYDD. T Blaid Waharddol . . , . 339 At y Parch. E. Davies i , 839 Nodion Gwaharddol . ,,/,..; .340 Y Gwerinwyr a Dirwest " . . 341 NEWYDDION Y MIS. Cyrnnnfa Gynulleidfaol Gyrareig Gor- llewíubiirt'h Iowa . . . 342 Cunanfa Deb'eubarth Chio . . 343 Cyfa-fod Ymadawol y Parch. D. . To'ìd J<mes, Shenandoah, Pa. . 344 Donation Eidgeway . . ..■/. 347 At Eglwysi a Gwebndogionyr Anni- bynwyr yn America . . . 347 Gwelliant Gw.Jl . . . . 318 PRIODASAU A MARWOLAETHAU. Prio Iwyd ... . . . 348 Rii Farw—J. W. Jones, Drych, &z. 348 COFIANTAU---- Mr. Thomas Williams . . . 348 Mr. Joh 1 W. Humphreys . . 350 Mrs. Celia Howe'Is ,. . . 351 Pregjthwr I.uangC o Gymrut . 332 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES. '»a±ST l-#r