Skip to main content

diîîiracmt iîlcascugct. AMERICANAIDD CYF. XLV CYIIOEDDEDIG DAN NAWDD GWE1NJD0GI0.N YIl EGIWY8I CYNULLEIDFAOR .*J Bod yr enaiicl heb wyboclaethi raid. y w dda. (D-ÎHWTSIA. TBAETHODAU, &c. j Owÿmp y Cedyrn . \ . . 289 ■ t Pedr yrt. y Storm '. . ,/ 294 ì lesu yn yr Ardd „ . . . 297 i Y Gwahaniáeth . . ' . . 298 YR ESBONIWR. Epistol . Cyntaf Ioan—Pen. ii. 12—17 300 : amrywiaethol: Y Gwaharddwyr- a'r Hen Bleidiau i Politicaidd . '..-:. . . - » ' ÍÎ02 \ Tuchanwyr Crefyddol . . .307 I Pethan Llyfiiion . . '.'■ 307 Lìeo-ladradaeth ... ,'.'.'. .308 | Cyffredinol , . . " . . 308 BARDEONIAETH. Y Mab Afradlor, . . . . . 809 Er Cofam Mrs. Hannnh M. Gtiffith 810 Ar Farwolaeth; Robert II. Giifiìths 311 Pennill ar'Farwolaeth Baban -« 811 Yr Ych . . . : . >.■ . 311 NEWYDDIÖN J MIS. Cymanfa y Cynulleidfawyr Dwyrein- 'barthPa. . . . .- .812 Üymaníay Cynulleidfaolwyr Tal- aeth New York . . . v .816 Beibì Gymdeithas Gymreig Sir Lewìs ■ ■ N. Y. . ' . . . . ." 316 PRIODASAU A MARWOLAETHAU. Bu Farw—Y ParcL. Johu Roberte (J.R.), Gonwy, Cymru. David A. Davies . . John Simon Evans . Evan J. Johes . . Eluabeth Ev*erett Ilughes Sarah A. Edwards í ■' Harriet Watkins » REMSEN, N. Y.: ARÖRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES.