Skip to main content

©I)c ^mertcau Jíte60cnger* tGÎ.NHAûfr AMERICANAIDD. CYF. XLV. Rhif 9. CYHOEDDEDIG DANNAWDD GWEINIDOGION YIi EGLWJSI CYNULLEIDFAOL. Jîteìit, 18S4. Bod yr enaid lieb wybodaeth nid yw dda. (DIHWÎ TRAETHODAU, &o. Pregeth: Dat. i. 18 . . . 257 Addysgiaeth ac Amodau Llwyddiant y Weinidogaeth .... 262 Moesoldeh y Sabboth , 268 Mynediad Crist i Jertisalem ; . 271 Ein Bywyd yn Ngwynfa . . 273 Crefydd Deuluaidd . . . 274 YR ESBONIWR. Epistol Cyntaf Ioan—Pcn. ii. 6—11. 276 AMRYWIAETHOL. Dychweliad Rhyfedd Gwrthgredadyn 279 Ffynhonell Anghrediniaeth . 280 §|;Ä.1)0 YR ADRAN GENIIADOL. Llythyr Dyddorol o India . . 280 BARDDONIAETH. Pryddest ar Ragluniaeth . ; 282 NEWYDDION Y MIS. Cyfarfod Cliwarterol Cynulleidfaol Canolbarth Pa. . . . 285 Eglwys Gynulleidfaol GymreigaCar- rol Co., Iowa . . . 285 Cynhadledd y Gwaharddwyr yn Pittsburgh . . . . .285 PRIODASAU A MARWOLAETHAU. CoFIANTAÜ---- Daniel Thoinas . . » 287 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES. ÍÜJH