Skip to main content

<SI)e ^meticoH Jtîcsscngcr. AMEEICANAIDD Rhif S. CYEOEDDEDIG DAN NAWDD GWEJE1D0GI0N YIÌ EGLWYSI CYNÜLLEJDEAOL. ■Ä«)0t, 1885. Bod yr enaid lieb wybodaeth nicl yw dda. <BXÎ TRAETHODAU, &o. Gonestrwydd . . '«.. . « Y Ddau Deimlad . . . Tnrddind neu_Ddechreuad yr Egìwys Sefydledig . . . • Am Dduw . . • • • Y Wyrth yn y Bfiodas YR ESBONIWR. Epistol Oyntaf Ioan—Pen. ii. 1 AMRYWIÄETIIOL. Theophilus Ddiolchgar . . Gwrthod y Cymundeb Dau Sabboth yn Iowa Dygwyddiad Hynod . Atebiad i Ofyniad K. H. Owen ÜW, neu Gartref . . . Pa fodd i gael Gweinidog da . Trefn Gras i gadw Pecliadur, etc. Eglwysba Dyi-gyblaeth . Udrìn blodeü'r oes. GüfMimdau . f \ BARDDONIAETII. Pryddest ar Ragluuiaeth . W¥inü 225 228 231 233 234 6. 235 . 238 239 . 240 241 . 241 242 . 243 244 . 241 245 215 Pennillion o Gydymdeitnlad . . 247 Defnyddioldeb y Fuwch . . 248 NEWYDDION Y MIS. Oyfarfod Ohwarterol Gogledd-ddwyr- ain Pa. . . . . . 248 Cyfarfod Tri-Misol y Cynulleidfawyr Talaeth New York . . . 250 Llythyr Cymeradwyaeth . .. . 250 PRIODASAU A MARWOLAETIIAU. Priodwyd . . . . .251 Bu Farw . . . . . 251 COFIATÍTAU---- Giiffith M. Jones, Steuben . .. 251 Parch.John D.Jones(EryrMeirion) 251 Jennie Pritchard Dr. Hngh II. Parry Mrs. Anna Jones " Margaret Mazzy, Brookfield, O. Mrs. Sarah Roberts . Robert II. Griffith. Mrs. Frances Evans , Ann lîughes. . . . Dirgelwch y Cristion (Parhad) . ■j'4ètt>W fcä« REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD A CHYHOEÜDWYD GAN E. DAYIES.