Skip to main content

fcíWi»á AMEEICANAIDD. CYF. XTW. y£C*A'&ó *£2L Rhif 6. CYHOEDDEDIG DANNAWDD GWEINIDOGION TIi EGLWYSI CTNÜLLEIDFAOL. JÌTefjefm, 1SS4. Boä yr enaid lieta wytoodaetli nid yw dda. BYWGRAFFIAETH. Oofiant y diweddar Barch. II. Hum- phreys, gẅeinidog Holland Pa- tent a Trenton . . . .161 TRAETHODAU. -Yr Heii Ddyn a'r Dyn Newydd . 164 Pregeth Talraage ar Uchel-drethiad 167 SamuelJones, Bryn Llywarch . 169 Dysgeidiaeth yr Apostolion . . 172 YR ESBONIWR. Epistol Oyntaf Ioan—Pen. i. 5—7. 166 AMRYWIAETHOL. Y Fasgedaid Loffion . . .179 Troedigaeth Dafydd Rhys . . 181 Adgofion ara Ysgol Baran . .183 Cenadwri Trwy Waed . . 184 Atebion . . • . . 184 Gofyniadau . . . .184 BARDDONIAETH. Fenillion er cof am Ebie H. Lewis . 184 Moses wrth y Berth . . . 18i Llinellau ar ol Miss Maggie Perkins 185 TS'HABD, < Y Mynydau . ,\ . r'| 18< < Y Cristion yn Marw „ » . 18( YMeddwyn 18( Yr Arth . ' . . . . * .18»' NEWYDDION Y MIS. Oyfarfod Ohẁarterol Oynullèidfaol Oanolbarth Pa. . . 186 Beibl Gymdeithas Radnor, O. . 187 Ordeiniad y Parch. T. Watkins, Tora- hicken, Pa.....187 Cyfarfod Ymadawol y Parch. W. G. Harison, Spring Green, Wis. 188 Gair o Gyraru ...... 189 At Eglwysi Oynulleidfaol Oymreìg America.....190 Gwr Ieuangc o Gymru . . 190 PRIODASAU A MARWOLAETHAU. Ganwyd .. , . . ... 191 Priudwyd . ... .191 Bu farw . . . . »■■'... 191 CoFIANTATJ— Mrs. Margaret Howells . . 191 Amry wion . ; . ;. . 192 REMSEN, N. T.: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES.