Skip to main content

<D¥EW TRAETTIODAU, &o. ^Tlie N>w Thccfcgy" . . . 97 HauaMedi . . . . .103 Iesu Grist, trwy eî Farwolaeth, yn Dinystrio yr h«n oe<ìd a nerth Marw<l:tetii ganddo. li.y., Diaf.d . ÌCG Bedydd aV Arddodiad u Ea " . 108 AMRYWIAETIIOL. Josc])li: neu, Y Gornel Ddistaw .111 Cywiriad Gwall Argrapiiydd. 1 . 115 Tywysenau o'r Maes Gwenith—VI 117 Got'yuLd.....117 ADOLYGIAD Y WASG. Adrodùiad Puniíd Cyfarfud Cyi»gor Cencdlaet' ol \rE.Jwysi Aiinibui- ol, a gy< haliw'd yn Coneord. N.IL 115 Blwydd-Lyfr y Cynullcidfawyr ýoyr Unol D.ilaethau atn 1834 , . 115 "Gair y Cymniod" . . . 117 BARDDONIAETII. ITir"eth f.m lÿ Ma'n . *.'■■■ .118 Oyflwynedig i Evan L. Harries, eto. 118 w&m. Penniîîion er Coffadwriaetb am y dî- we'ldar Baich. Eva:i J. Evai:s, Ia. 118 YBeibl . . ... 119 lliraethgan am Elizabí.-th Robertson 120 YR ADEAN GENIIADOL. Clrna . . , ... 120 Arnrywion . '. . , 121 NEWYDDION Y MIS. Belbl GyradJthíis ìfloyd, N. Ý. ^ .121 Se'ydliadCyinreig Oshkosh, Wis. 122 I.lythyr o Gymru-oddiwi-th Dr. Rees 123 Gaîwüd i Wtinicîog . . . • 113 Watern lo . , , • ». ■ ■'-. 123 PRIODASAU A MARWpLAETHAÛ. Priodwyd . .. » « . 124 Bu furw . • . . . . 124 CoFlANTAC—- Mr. Edward Davis . . . J25 Ci.l'ed Fglwyg yr Annibynwyr yn Neîson, N. Y. . . . .126 Aelodan Cynnlleidfâol yii Dodge- vil'e a*r cylchötdd . . 127 Mr. Evan Griffitîi, Cattaraugus Co. 128 t\ REMSEN, N. Y.: AîlSRAPFWrD A CimiOEDDWyD GAN E. DAYIÈS.