Skip to main content

Eljc 2tancriran. jttcsstnger. AMERICANAIDD. CYF. XIiV. Rhif 1. CYHOEDDEDIG DÄN NA WDD OWEINIDOGION ÇTR EGÍWTSI CTNULLEWFAOL. Jonawr, 1885. Bodyr enaid heb wybodaetli tiid. jrw dda. C YNWYSIAD. Cyfarehiad y Gorygydd TRAETHODAU, &o. Paul yn y nofoeùd ao eilwaith. ar y Diiirwythoy Tir . . . 8 Pregcth—1 Tim. ii. 5. . 11 AMRYWIAETHOL. Dyweyd yn dd wg a n y Brodyr . 12 EUen Williatns n'r Dyn l>u . 13 Yr Ysg e;>an—Hemy M. Stanley . 16 Tywysenau o'r Mae* Gwei.ith, III. . 17 ADRAN BLODEÜ'R OES. Mr. Lincolu a'r Ha hgen Hach . . 1Y BARDDONIAETH. Pywyd . . . . 18 Crist yn ihodio ar For Gaiilea .. . lí) Y Fynweiit . . . . . 20 Dyddanwch yr Ysbrj, d .20 NEWYDDION Y MIS. Marwolaeth a Chladdedigaeth yr Hy- barch Dr. Ri-es (Hbaethog) . Cyfarfod Han-r Blynyddo Cynulleid- f»wyr Dwyrcinbarth Ohio . C.sfiríbd Ghwjirterol Cynulleidfawyr Dwyrcînba th Pa. . . * Newburh, O. •. Ordeniad yn Brady's Bend, P»t. Bel l<Tynideit!i:is-rackson:i Gallia, O. Cyrna- ía Ddeheuol Gymreig Ohi> Cyfarfod Chwarterol New York Oyfarf d Urddiadol . Galwad i Weínidojsf . Cywiriad Gwalláu . . . , Yr Wyti.no Weddi . . . Phiodasaü .... . Maewolaetitat;— Mar.aret Olwen J«nes . . . Rieh rd Aitlmr, Co'umb is, O. Mrs. Elnor Jones, Utica, N. Y. Mr. Josiah Roberts, Röme, N. Y. . Mk. Mary A. Roberts, Ironton, 0. 21 23 *L^/-' 80 ÄEMSEN.N. Y, ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. BAYIES.