Skip to main content

CYFROL XIX 1884. Y Cenhadwr ÀMERICAMDD: -".. — YN CYNWYS- AMRYWIAETH O BETHAU O ANSAWDD ANIANYDDOL, FOESOL, A CHREFYDDOL: — YN NGHTD A — ^aìiesiaci!) ®artícfoí a (tl)ramor; — HEFYD CYFANSODDIADAÜ MEWN — Traethodaeth a Barddoniaeth, amcenir ra oll fod yn fuddiol a dyddorol i gyhry americâ. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD GWEIN1D0GI0N YR EGLWYSI CYNULLEIDFAOL. — DAN OLYGIAD — • JLJ« " Bod jt er.aid heb wyboilaeth nid yw dda." REMSEK, îsr. Y. AR6RAFFWYD A CIIYHOEDDWYD G A 5 £. DAVI£S,