Skip to main content

Miyt 3Vraaiían iResstnçjcr. AMERICANMDD. 'crẄ.^J>Ẅ CYHOEDDEDIG ^DJJIJfÀ WDD GWEINIDOGION TR EGL WTSI CTNULLEIDEÁOL. JíteM, ^853. Bod yr enaid heb wybodaeth nid ýẁ dda. rCM^YSIAD. | .jbywgraeítaet,h. j barddoniaetr. Coflant yr .Hybarcb, Llewelyn R..Powell, j Englyn....:...:........;;.r.v..-......... 277 AlüanccOhîo.........:......'.'.....267. í Winellau oOydyradeimlad..............V277v ■ ^'■£*■ ■ ! CaednoddfaiBecbadw.........;........ 278^ TRAETHOpAÜ, ŵo. |., Ber-awdl ércof ara » T Myfyr"......... &278;:; Iean Grìst yn Mawrhau y Ddeddf.........280 j '.", TR ADRAN GENHADOL. Y Pedair Efengyt...^......V............ 265 1 y Genhadäcth£è~..........:...........24t yr?HatotAthrodawl..............;..:..267 NÈẅrDbroẁ T mg: •<-...; A^RYWIAETHOL. New Straítivhle, Ö::*.."^.7..T.;t.........27fr Adgoflon am y^Parch, Ŵllliam Rees, D:D. ^ŴS^ ^I^ ^!^^ % (GwilymHi^etbog).::......:.....:.. 267 ^SäS^^^^ISíT^t^mÈ 1?riòda8Euri»ídd...:.:.^.;:.::...:...:.r274 ^ «««rfleld, N.Y..............,.k.^... 280v 1 ỲmWeliáà Derwenogâg; Ameriea......... 274 Priodwyd ............................... 282 T FasgedaidLònîoà:.:.:................ 275 j BuFarẃ................................: 25* .CyfurfudyddPwyslgAgusbáÒl::........-.276 i Byr-Goflantau— , Pejtbau. Óbwítbìg yù hibîith Oynulteidfa- ì< Miífy LeWis, NeWbnrgh, 0...........284 p."içf Cýmreig...:..........;.;......^.276 \ GrìfllthJone8,Rariädlph, Wis;......!ü 285í — .. i * Owen'D.Jones;.-;;".....:.» ..i...^.. -«86. ADRAN BLOj>AU YRÇH5S. W; R. Williama, Poultney, Vermont..^ tebion i OfyniucfoJ?.................t 277 ì Riehard Htimphreys. iMccatonica, Wis.. 286 Hytn.ul'r leuanc. Jf.:.................. 277 \ Mts. Johu L. Thoma , Alliance, Ö.i..,„ 28£; REJWSEN.N.Y. ARGRAFFWYP A CHYHOEDDWYD GAN E. DATICS.