Skip to main content

©t)e 2lmertcan Mt$$z\\Qtx. AMERICANAIDD. CYF. XTj1V. Rhif 7. CYBOEDDEDIG DANNAWDD GWEINIDOGION YR EGLWYSI CYNULLEIDFAOL. ®orpl)Cîtcif, 18S3. Bod yr enaid heb -\vybodaetli nid yw dda. C YNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Amseryddiaeth Feiblaidd................. Cariad Crist a'i Ffrwythan............... Gair Cyfiawnder......................... Cynygiad Pendefig: neu y drws yn cael ei gau................................ Y Llywodraetb a'r Cwestiwn Dirwestol.. AMRYWIAETHOL. Parcb. Wm. Joncs a Bedydd Babanod— Y Diwygiad Mawr Dirwcstol............. "Y beddsydd dŷ i mi"................. 193 194 198 203 204 307- 212 213 ADRAN BLODAU YR OES. Atebion i Ofyniad Gofyniadau......M*. 213 213 BARDDONIAETH. Bradycbiad yr Arglwydd Iesu........— 213 Tri Phcnill.............................. 214 Fy mhroíìad yu ufcait.l yr Anialwch......215 Dymuniad Genetb ar Wely Angen........215 " Beth yw hyny i ti: canlyn di fi ".......215 Dyfeisiau Gwerthfawr.................... 215 Lines on the Marriage of the Hon. W. T. Hnghes.............................216 YR ADRAN GENHADOL. Hanes Troèdigaeth Pagan................ 216 NEWYDDION Y MIS. Eglwys GynuUeidfaol Sngar Creek.......218 Llythyr Cymeradwyaeth i Mr E. Roberte.. 219 Llythyr Cymeradwyaeth y Parch. Fred. T. Evan8...............................219 Agoriad Addoldŷ........................219 Priodwyd...........................___183 Bu Farw.................................183 Byr-Gofiant—Mr. D. B. Jones, Old Man'a C reek................................ 222 Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parcu, W. B. Joseph(Y Myfyr), Utica, N.Y.... 224 REMSEN,N.Y. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES. F Ü8Ü «Mtt W