Skip to main content

©I)c Otnuriran ffîtçm\%tK. *.. AMERICANAIDD. !— * n' * CYF.XLlf. Rliif 4. CYHOMDDEDIG DANNAWDD GWEINIDOGION YB EGLWYSI CYNTJLLEIDFAOL. * ! (gbritl, 1SS3. Bocl yr enaid lieb -wFbodaeth. nid yw dda. C YNWYSIAD. J . TRAETHODAU, &c. Trefnn y TŷnMarw___;..........*+..-.. 97 Yr Argl wydd yn Tosturio................100 Hawddgarweh Crist..................... 101 Amseryddiaeth a Hynafiaeth Dynolryw... 103 Rhesymeg y Duw-Wadwr...............104 AMRYWIAETHOL. Adgòfion Cynirelg......*................104 Yr Ysgfepan.............................107 Myfyrdodau Myfyriwr..................; 108 ADRAN BLODAU YR OES. Gair g^fcyjjplygyrtd..................... 109 AtcbiojjSjfofyniadau..................... 110 GofyJpKi.............................. 110 . Arwÿddi^ ó Ofn Duw................... 110 Morgan Bacha'i Fam.................... 110 îtTrogwy.............................. 113 BARDDONIAETH. Bywyd.......------...................... 112 Mosefiyn.y Cawell.!.....................114 Cysür mewn Gofid............ì___...... 114 Y Meddwyn.......'.......................114 Brcuddwyd...............----..........114 Pr Goleuni....'..\....................... 114 Yr Amaetlrwr............................114 YR ADRAN GENHADOL. Adfywiad Crefyddol yn Central Turkey... 115 Mân-grybẁyllion Cenhadol..............115 NEWYDDION Y MI8. Beìbl Gymdeithas Youngstown, O........116 " " Swydd Licking, O...... 116 " " Waukesha, Wis,........117 " " Oshkosh,Wis..........118 " " Floyd, N. Y............ 118 «« " Watenrille, N. T.......119 Cwrdd Chwarterol Gogledd-Ddwyrain Pa. 119 '"*« " New York.............128 At Weinidogion......................... 120 Donation yn Paitnyra, O.................120 Yr Hybarch Llewelyn R. Powell.........120 rçj Adoltgiad t Wasg-----.................120 fcl Piîodwyd...............................121 *■' BoFarw .*...............................121 Bvr-Gofiantau—-James Evans, BigRock, 'III.; Jolin Joncs, Wtst Pawlet, Vt; Phebe Williams, Rutland, N. Y.; Robt. R. Robérts, Waterville, N. Y.; EIiza- belh A. Jones, Columbus, O.; Eliza- beth Robcrtson, Floyd, N. Y.; Elinor Humphrey, Ixonia, Ẅis. CadWy Sabbotb, &c, Ffeithiau Pwysig, Rbagluniaeth, &c, 126; Gwirebau, Es- iampl Deilwng, 127; Prinder Gweini- dogion, Marwolaeth Anwyliaid, &c.. 128 W6 REMSEN.N.Y. ' ■ ,*, AáaHAFFWYD A CHYHOEDDẄYB GAN E. DAVIESV Wâ-ÊWËB ICMÜ ÊHH fSSSH M