Skip to main content

Ff CYF. ^JjIII. tt ®l)c 3lmtrican jlîessenger. iî,iitf 11. § AMERICANAIDD. ff GYEOEDDEDIG DANNA WDD G WEINID0GION YE EGL WYSI CYNÜLLEIDFAOL tûdpeìẃ, 1BS2. Bod yr eraaidL betj wybodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD BYWGRAEFIAETH. Y Parcli. Thomns Jones, Abertawe,......... 321 Pregetb ar y "Par wybod,"..... w............ 324 Dyn dan argyhoeddîad,..................... 327 AMRYWIAETHÖL. R'nesymeo- yr AnfFyddiwr, ..................., 332 "Os bydd y goleuni sydd ynoch yn dywyll- wcb,,'.................................. 333 Ateb rbesymol,.............................333 Mwy ofnad wy na'r farn !....................334 Bedydd i Moses a bedydd i Grist,............ 334 Diogelwch Mordecai yr luddew,............ 337 Pwy y mae Satan yn ei flino?................ 338 ADRAN BLODAU YR OES. Ateb ì"ofyniaA^J. Jones, Waterville, N. Y., 338 Gofyniadau, Jk. ........................... 838 Y ffordd i FyJpSwn hcddwch, .............. 388 Dyrys ẁersjC..%........................... 839 . BARDDONIAETH. Y Nefoedd.................................. 339 Cwymp y dail,.............................. 3s9 Englynion,.................................339 " Y Graig sydd u wch na mi," ............... 310 Ymadawiad, .......................-........ 340 Swydd .Brophwydoiiaethol Crist,............ 341 YR ADRAN GENHADOL. Y Gymdeithas Genbadol Gartrefol, a'r Eg- lwysi Cynulleidfaol Cymreig,............ 341 Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Genbadol Dramor,................................342 NEWYDDION Y MIS. Cymeradwyaeth i weinidog, ................ 342 Llythyr Cymeradwyaeth y Cwrdd Chwarter i'r Parch. Evan Evans, i Arkansas, ......342 Llythyr Cymeradwyaeth Eglwys Annibynol Miners, Pa., i'r Parch. J. W. Williams,.. 342 Gwaharddiad,..............................343 Gair o berthynas i'r Cenhadw'b, ............ 3^3 Cofadaîl y Parch. Wm. Williams, y Wern, ... 343 Cymanfa Ddeheuol Cynulleidfaolwyr Ohio, .. 344 Newark, Ohio,............................... 344 Llith o Gymru..............................845 Crefydd a Dirwest yn Ngbalifornia,.........346 Priodwyd—Bu Farw,.......................347 Roberts,....................................347 Davies—Williams—Jatnes..................34S Yddaufrawd,............................... 350 Scourfleld,.................................. 349 Miss Katie Grlffiths,........................349 Mrs. Jane Morris, .....................____ 350 Mrs. Rachel Thomas,....................... 351 Yr Etholiadau, .............................352 REMSEN,N.Y. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAVIES. PwP"' ^ëâ'ggé^^glgj