Skip to main content

HK S^^r <-V^--/Mr í^^ ÍP* !l ®lje ^mcricûit iWesAnger. CYF. XI;1II. Rhlf 8. ÚŶtf&Aùfr AMERICANAIDD. CYROEDDEDIG DANNA WDDG WEINIDOGION YR EGL WYSIÇYNÜLLEIDFAOL ^töBt, 1082, B od yr enaid liefo wybodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD 235 \ V 10 BYWGRAFFIAETH. TParch. Lewîs Winiams, Carbondale, Pa.,... 225 Angenrheidrwydd a dybenion yr latrn,......228 Dyndan argyhoeddiad,......................281 AMRTWIAETHOL. Tr adgyfodiad,..............................233 Dylanwad Cristionogaetb. ar nodwedd anian- yddol dyn,...............,.............. Gwneud yn gystal a dyweyd,................ 239 Cofion am y Parch. David Jones, Arena, wis. 240 Llith y Llenor, .t-............................221 ADRAN BLODAU TR OES. Atebîad synwyroi plentyn,.................. 342 BARDDONIAETH. Cariad Calfaria,............................. 24S T myglys, y cwrw, a'u cymdeithîon,.........243 T Graig sydd nwch nami, ___..........___248 Samplau'r Saloon............,..............248 TR ADRAN GENHADOL. Y Genhadaech yn Mexico,...................224 NEWTDDION T MIS. Cyfarfod Cbwarterol CynnlleidfaWyr Talaeth New Tork,..............................244 Cylchwyl Coleg Marietta,. <..................245 Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Wìaconsin, 246 Gohebiaeth o Hyde Park, Pa-----.............248 Beibl Gymdeithaa Tougstown a!r cylchoedd, 248 Cymanfa Gynulleidfaol Dwyrein-barth Ohio, 249 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Cynulleidfaol Dwyrein-barth Pa.,...................... 250 Cyfarfod Chwarterol Deheubarth Obio,......251 Priodwyd,................................... 252 BuFarW,................................... 252 Griffiths,...................................253 William*,...................................253 Lloyd,...................................... 252 Evans,......................................252 Griffîths, —...............................252 Hughea,....................................253 T Pareh. J. Powell, Caliíbrnia,..............253 Margaret Thomas,...........................254 Mrs. Anne Thomas,......................... 255 Mrs. Mary Beach, Hyde Park, Pa.,.,.........356 ■Ir REMSEN,N. Y. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAVIES.