Skip to main content

>v£ <rxV- *-ts-£ J -m 8Ct)c ^mcrican Jîlc00cngcr. pr CYJ1. ^T^III. cM& t^^st^ jfrCé..^ ^UAûfy AMERICANAIDD. CYEOEDDEDIG DANNA WDD G WEINIDOGION YE EGLWYSI GYNULLMIDFAOL ©orpljcuaf, 1SS2. JBa>d. yr enaid.liet> wybodaeth nid. yw dda. C YNWYSIAD. BYWGRAFFIAETH. Y Parch. Lewîs Williams, Carbondale, Pa., .. T93 Pregeth gan y Parch. W. F. WatMns, D. D., Eglwys y Drindod, New York,.......... 197 YCelwyddwr, .............................216 YrUnig,.................................... 216 Apêl y Genhadaeth,.........................217 ADOLYGIAD Y WASG. Dyn dan argyhoeddiad.......................200 ì Mêl Myfyrdod, ............................. 217 Y pechod o wrthod y Gwaredwr,............292 < The History of the Ancient Britons, and tbeir AMRYWIAETHOL. > Descendants,............................217 , Yr hyn a wna dduwinydd a pbregethwr da, .. 204 NEWYDDION Y MI8. DylanWad Cristionogaetb ar nodwedd anian- \ Cymanfa Flynyddol Cynulleidfawyr Seisnig yddol dyn,............................. 205 ? Dosbarth Hannibal, Missouri,........... 218 Enwogrwydd Henaflaid,..................... 208 S Minersville a Pottsville,.....................218 Swper yr Arelwydd, ........................ 308 \ £,ow (j^ Missouri, ........................218 Hollalluogrwydd Duw,...................... 212 ì Yr Achos Crefyddol Cymreig yn Big Rock, Beddrod Darwin, ...........................213 i Illinois, ...............................219 Llith y Llenor,..............................211 ì Priodwyd,..................................221 adran blodau yr oes. ì^m^ b^; ^^;::::::::: Sì Dygwyddiad digrifol,....................... 215 < Mr. Owen Jones, Steuben, ..................221 Y mae genyf oräers i beidio myned,.......... 215 i y Parch. J. A. J. Powell, ..........,........221 Ffydd y Bäçhgen Bach,...................... 215 jj Mr. Hiagh Owen,............................ 228 BARDDjONIAETH. Mrs. Mary Jones,...........................222 > Mrs. Anne Thomas,.........................222 Y Gwrthgiliwr,............................. 216 { Edward Whiidin, Ysw.,.....................222 Y Tri Llanc,................................ 216 \ Mrs. Jane James, Milwaukee, Wis.,.........223 Ar Farwola«th Plant Bychain,............... 916 5 Sarah Ann Everett Prichard, ................ 223 RBMSEN.Pf. Y. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E.^DAYIES. ìíJŴs.ŵ^ä^à^^ äS&^ÌÖ p*sp^g?§