Skip to main content

(1 ®l)c Olmcriccw Jîlcsscugcr. cyf. xr„in. E,h.if e AMERICANAIDD. V CYIIOEDDEDIG DANNA WDD G WEINIÜOGWN YR EGL WYSl OYNCLLEIDEAOL Jttehefin, 1S82. Bod yv eiraid. heto wybodaeth nid yw dda. C Y N W Y S IA D . BYWGRAFFÍAETH. Y Parch. Lewis Willìams, Carbondale, Pa., .. 161 Chwiliweh yr Ysgrythyrau,.................. 164 Pregethwr Doethineb.,...................... 169 Pregeth angladdol,,......................... 173 AMRYWÍAETHOL. Cymhelliadau Crist, T... ^................ 175 Yr Eílwys yn ei Chyi^ìadAddysgol.......176 Llith y Llenor,.............................. 180 Nid snt mae gwneud, ond sut mae peìdlo, ... 181 Y pethau nì welìr, .......................... 182 ADRAN BLOÜAU YR OES. Ateb i ofyniad R. W. yn rhifyn Mai,......... 182 Ateb i ail oí'yniad R. W.,.................... 182 Ateb i ofyniad J. R. Morris,................. 182 'i Ateh i Adamant Raebel Davies,.............. 183 \ Gofyniad, ..................................183 ì Gairys<r\var,................................ 183 \ Moddìon i gael Edifeirwch,.................. 183 < BARDDONIAETH. Wliere is my boy to-night? ................. 183 ^ Lle matfr medclwyr ? ....................... 183 |> YDeigryn.....v............................ 184 Y fam aM phlentyn.......................... 184 Hiraeth merch ar ol ei mam, ___............. 184 Y Wraig o Samarîn, ......................... 185 NRWYDDION Y MIS. Ymweliad y Parch. Enoch Jones à Chymru,.. 186 Llythyr Ymadawol y Parch. J. G. Evans, Pittsbuígh, Pa., ........................ 186 Llythyr Cymeradwyaeth y Parch. J. E. Jones, 186 Cyfarfod Chwarterol Annibj'nwyr Talaeth New York.............................. 187 Beibl Gymdeithas Coalport,................. 187 Cwrdd Chwarter De Ohio, .................. 188 Cyfarfod Chwarterol Undeb Cynulleìdfaol De- hêubarth Ohio eto,...................... 188 Priodwyd, .................................. 183 Bn Farw,................................... 783 Williams—Owen,........................... 183 Davies—Davies, ............................ 183 Jor e*—Hughes—Pryse,..................... 183 Edwards—Roberts, .............. .......... 190 Morris—Jones,.............................. 190 Byr Gofìant am Elias Williams,.............. 181 Byr Gofiant am Mrs. Mary Griffiths,......... 191 Aiierchind y Parch. Josiah Strong at Eglwysi Cynulîéidfaol Cymreig Ohio a Phenna.,.. 192 ^Oí" RFMSEX,N. Y. AHGRAFFWYD A CIlYlîOlsDDWYD GAN E. PATIES. i|ÿ»^SS8ẁj&â^) ^aS^nfe^ ^áẅy^fe^^w«S^ife:je^;^»*SÉ^^^O ü i'!V *#&