Skip to main content

,. ç ' V ®ljr"Ämericûh JJteaBenger. <?YP\ XT,III. R,h.if-i _g^™£^ *P AMERICANAÌDD. (|r CYEOEDDEDIG DANNA WDD G WEINIDOGION YffSGL WYSI CYNULLEIDFAOL mm, 1S32. Bod yr enaid heto wyhodaeth nid yw dda, C YNWYSIAD. BYWGRAFFIAETH. í Y Parch. Jaraes Griffiths,....................97 Llefarodd y Mudan,......................___99 5 BethamyNos?............................100 j Pregethwr Doethineb,......................102 î Coffadwriaeth y Pareh. Rees M. Evans,......104 j AMRYWIAETHOL. > Y Grefydd Dderwyddol,..................... 106 Ni wyddoeh beth a fydd y i'oru, ............. 107 i Cofion am y Parcli. David Jones, Arena, „,.. 108 < Dyled—ei niweidiau,........................ 109 < Annibynineth neu Gynuilfcidfaatiaeth,........ 111 \ Rboddion Dwbl,..............^^..........113 AmGrefydd, ............•................... 114 Llitb y Llenor,.............................. 116 At Olysrydd y Cenhat»wr,................... 117 Ateb.........................................117 Hanfod Pabyddiaeth, ...................... 117 ADRAN BLODAU YR OES. s Gofyniad................................... 118 j Gnir ysgwar................................ 118 l Y BeÌbl Siinetaidd,..........................118 > Cyfarwydd'mdau ì ddullen y Beibl,.......... 118 í Yr Etifeddiaeth Well,....................... 119 > BARDDONIAETH. Coffadwriaeth y Parch. H. Humphreys, ...... 120 Englynion,..................................120 Bedd-argraff fy Mhriod,...................... 120 Crnigyr Oesoedd,........................... 121 Y Blodeuyn Gwywedig,.....................121 Yr Eira yn Disgyn, ......................... 121 Actau xx. 22,................................ 121 Deigryn ar ol Taid, ......................... 122 Afon y Bywyd,............................ .JS2 YR ADRAN GENHADOL. Eglwys o Wahangleifion,....................122 NEWYDDION Y MIS. Llyfr Newydd eto i' r Cymry,................ 123 Donation y Parch. E. R. Hughes, Steuben,... 123 0 Coal Creeli, Colorado,.................... 124 Cyfarlod Cbwarterol Gogledd-ddwyrain, Pa., 125 Beibl Gymdeithas Gymreig Waterville, N. Y., 125 Beibl Gymdeithas Bridge-water, Plainfield a'r Cylchoedd, ............................. 126 Beihl Gymdeithas Chureh Hill, Ohio, ........ 126 Prlodwyd,.................................. 126 Bu Farw,.................................... 126 Mr. Evan S. Thomas,........................ 138 v «* REMSEN.N. Y. ARGRAFfẀD'AJSUYHOEDDWYD GAN E. DAYIES. \^MáÄŴj,^è'<S.