Skip to main content

<£l)e 3lmeritan JHtsstnjj'ct. AMERICANAIDD. (J|- CYIIOEDDEDIG DANNA WDD G WEINIDOGION YE EGLWYSI CYNULLEIDFAOL iîtcuürtl), 1SS2. JBod yr enaid heb wytoocLaetli ni<i yw dàa. C Y N W Y S IA D . Bywobafftaetit........................,-----65 i Diogelwch y Credadyn, ......................66 > ílaelioni Crefyddol,.......................... 70 Safon Gwirionedd,-----....................... 72 \ Gwrnig yr Oen,....................------.....74 j AMRYWIAETHOL. J î'r Cenhadwr, —..................,.....••• 74 < C.ist yn wir Eab Dnw,.......................75 Apeliad o blaid Gwaharddiad, ................ 75 < Y Forwyn yn y Gwesty,...................... 76 > Crefvdd yn y tenlu, ........................., 77 ^ At Mrs. Ẁ. D. Pryce, Red Oŵ, Iowa, ......... 79 I Llith y Llenor,................................ 81 5 Bedydd yn y Pwlpud,............--------......"82 Presretb Crist ar y Mytfiydd,...........---------- 88 Lliiwer mewn Ychydig,........................ 83 ? Diohon Iesu Grist, .............■...........••• 84 > Y Pab....................................... 84 \ Anwybodaeth a Cbyfeiliornad,................ 84 > Byr-ddywediadau, .....----.........,.....----- 84 \ BARDDONÎAETH. \ Llofrudd Garfield,.............._______...... 85 \ Clod i'r Cenhabwr,..........................85 X Y Tri Llais, ..................,............... 85 / Eisteddfod Utrca, Calan, 1881,..................85 Llinelluu Gaíar,.........................._______ 86 > Ciin Goffadwrîaetbol Pr ddlw«ddar Jennett B. Roberfs,.................................. 86 YR ADRAN GENHADOL. China—Twrci—Affriea—India—Japan, ....... 87 ADRAN BLODAU YR OES. f)ofynind,.................................... 88 Nerth Diwydrwydd,......................... 88 Arferiad Plentyn, ............................ 88 At ddarllenwyr Adran Blodau yr Oes,.........88 NEWYDDÍON Y MIS. Waukesha, Wis., ___.......',................88 Cymeradwyaeth i Weinidog, .,................ 89 Ysgol •Sabbothol Sixty, N. Y.,................ 89 Diolchiad, ................................... 89 Anrheg, ___................................. 89 Damwain ddychrynllyd ger Remsen, N. Y., ... 90 Beibl Gymdeithas GytnreigSwydd Lewis, N. Y. 91 Beibl ■Gymdeithas New Cambrîa, Mo.,........91 Beibî Gymdeithas Radnor, Ohio............... 92 Beibl Gyuideitbas Gymwîig Oshkosh, Wis.,...; 92 Priodwyd,...............................___92 BuFarw, .................................... 93 Mrs. Mary Welland,......................... 94 Mrs. Ellenor M. Thomas, Hydeville, Vermont, 95 Mrs. Jíwre Tbomas,........................... 95 Mr. Jenkin Riehards, Lansford, Pa., ......___96 REMSEN.N. Y» AIiGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAVIES. ìft^ýgŵ^a^gy^s ^^ý i^èr»