Skip to main content

___.. .__>..______.____: —sng.^rr^L_A— fx? .-___.. _e_ _*&> ^5_jt- -^-y^Jir _4r~" <*'5__;> ^—ÿ -. _r.< *_; ^** -—__.__*» <—_> ____ o^ ___.Jt y í W __• <SI)c ^mcricMi iîlcsscugcr. Rliìf 3 C AMERICANÁIDD. fr CYEOEDDEDIG DAMNÄ WDD G WEINIDOGION YÉ EGLWYSI CYNÜLLEIDFAOL .Gfjwtfror, 1SS2. Bod yr enaid liet» wybodaeth nicl yw dcla. CYNWYSIAD. Bywgrm'ftaettt.......... —.............• • • 33 \ Presreth ar lofruddiad■ yr Arlywydd Garfield, ..35 > Ei haul a fachludodd, ................•....... 37 > Myned a dyf'od,..............................40 \ AMRYWIAETHOL. j Presreth Argiaddo............................ 43 í Dylanwad y Cvn<rherddau a'r Ardclangosiadau . ar grefydd yn ein hesrlwvsi................ 45 ? Y profion o Ddwyfoldeh y Betfjl o'r tu allan ì'r \ Beibl ei hun..............................48 Crefydd yn y teulu,...........-------.......... 50 \ Y Nefoedd,................................... 53 j Pob peth yn cydweithlo,...................... 54 < Fod y cjfan.o_d.atl dynol yn profi y dylid ym- í wrtliod â'r d.odyd- meddwol, ........-----55 < Adiíofion am y Cenhaüwr, ................... 56 ì Goì-tyngeiddrwydd, _______........-----------... 56 < Gair at y brodyr, ....-----ŵ...............------- 58 ì BARDDONIAETH. Tlie Bereavcd,...............................'oá Presented to Rev. John Edwards.............. 58 \ Anerchiad s'r Cenhadwr yn 1882, . .......... 58 l Puithwch yr wyn_bach,...................... 59 > NEWYDDION Y MIS. ^fö0 Ymadawiad y Parch. Trogwy Evans,, o Rem- «Sw sen, N. Y., i Oshkosh, Wiscon-sîn,........ 59 t Beibl Gymdei'thas Gymreig Waukesh, WTis.,... 59 y Beibl Gymdeithas Floyd, N. Y.,.............. 60 f Beibl Gymdeithas Rome, N. Y., a'r cylchoedd, 61 L Beibl Gj-mdeithas Dosbarth Gorllewinol Jud- q son a'r èylehoedd, yn Minnesota,.........61 V Ymweliad Caredi^,........................... 62 Oak Hill, Ohio, ....... .... ,v.................. 62 Ordeiniad Diaconiaid, ..'...................... 62 Yr wythnos weddi, .......................... 62 Damwain angeuol,........................... 62 Piiodwyd,................................... 62 Bu Farw,.................................... 62 Mary Roberts,...............................62 Henry Davies,................................ 62 H Grifflth Griffiths,.........,................... 62 .2 Lizzie Williams,............................. 62 \J Robert Watson Thomas,.........___......... 63 fo Cad. John Roberts,___....................... 63 j David Phillips,................................. 63 J Mr. Richard R. Jones, Oshlcosh, Wis.,........ 63 (j Mrs. Dinah HJwghes,.......................... 64 n REWSEN, N. Y. ARGRAFFWYD A CHYH'aì_T3DWYD GAN E. DAVIES. >ÇV fX>?