Skip to main content

/ t - ■■ ■ AHERCnUT) T GOLTGTDD,.................... 1 \ Bywgraffiaetb, ................................ 3 Myned a dyfod,............................... 4 \ Preçreth ar lofruddiad yr Arlywydd Garfield, ... 6 \ Yr Iawn, .................................... 10 ; Dylanwad y Cyngherddau a'r Arddangosiadau | ar grefydd yn ein heglẅysi,............... 12 l AMRYWIAETHOL. \ At Berchenog a Golygydd y Cenhadwr Am- \ ERTOANAIDD......,...................... 14 \ At wrandawyr yr Efengyl,...........".......• • 15 \ Llith y Llenor,............................... 16 '/ ADRAN BLODAÜ YR OES. At y plant a'r bobl ieuaine,................... 18 < Atehind i H. Dyfi............................. 18 \ Y bngail a'r ddafad ddu, ..................... 18 \ Credu, ond heb ddeall,....................... 18 ? Methu by w heb weddio ...................... 19 ) Mr. Gladstone a'r bachgen tlawd.............. 19 > BARDDONIAETH. Betb yw gweddi ? ........ ...............----- 19 i Adgofion híraeth am y ddiweddar Mrs. Mary ? Ann Dewy, ............................. 19 i Hirneth-gân am yr anwyl Mnr<raret diweddar ^ briod Mr. William W. Roberts, Gomer, ... 20 , Llinellau ar farwolaetb Miss Laura Williams,.. 20 Y flwyddyn newydd a'r hen,.................. 21 NEWYDDION Y MIS. Cyfarfod Chwarterol Dwyrein-barth Pa.r...... 21 Cymanta Gynnlleidfaol Gymreig Mo.,........ Cyfarfod Chwarterol yr Annîbynwyr, Taîaeth New York,.............................. 23 Urddiad bugail yn Gomer, Iowa, ............. 23 Cymanfa Gorllewin-bartb Pa.,................ 24 Cyfarfod Cbwarterol A. Dodgeville, Wis.,___ 25 Shamoliin, Pa,, .............................. 25 Ymadawiad gweinidog,......................26 Cyfarfod Pregethu yu Swydd Cattaraugos, New York,..............................26 Beibl Gymdeithas Gymreig Swyddi Jackson a Gallia, Ohio, ............................. 26 Beibl Gymdeithas Racine, Wis................ 27 Beibl Gymdeithas Steuben, Remsen, a'r cylch- oedd..................................... 27 Priodwyd—Bu Farw,......................... 28 Mr. Richard Evans, .......................... 28 Mrs. Elizabeth Evans,___.................... 29 Mrs. Catharine .Tones,........................ 30 Pearl Frances Davies,........................ 30 Byr-ddywediadau,............................ 31 Rhestr o'r gweinidogion,..................... 31 REMSEN.N. Y. ABGrRAFFWTD A OHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES. íì CP íoo jtt