Skip to main content

®t)e ^merimi Jîtessenger. CYT. XI... JRhif. 13. I CfflfíABWR AMIBEAMÎBB. 1S79. Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD. TRAETHODAU. Hen Bregethwyr Cyrareig yn Amerìca, ...... 353 Duw yn gadael dyn.......................... 354 Iesu Grist a'r Angylion,..................... 357 Esgeuluso Iachawdwriaeth, ................. 359 Cyweiriad " Beibl y Brenin Iago,"...........360 HANESYDDOL. Hanes Unol Dalaethau America, ............362 YR ENWAD. Hawliau Eglwys, ........................... 364 Y Weinidogaeth a'r Efflwys, ................ 367 AMRYWIAETHOL. Cyfarfod Blyuyddol y Bwrdd Americanaidd,.. 369 BRIWSION Y MIS. Llythyrfa y Cenhadwr, ................___370 Bore Sul, Ionawr 4ydd, 1880.................370 Gofyniadau gaa ddyn ieuanc newydd gychwyn yn ugwaith y Meistr,....................370 Pregeth—Tachwedd 2, 1879,................370 Ol-ysgrif, ................................... 371 ADRAN BLODAU YR OES. Darllen y Beibl,.............................371 Cynghorion Nadolig, ___...................871 Atebion,.................................... 371 s Y Cnsesebion—Ogof y Merched, ............ 372 ] YTasgblith draphlith—Pwy oeddy dyn? ... 872 j Tasg—Gofyniad,........................... 372 i Adnod blith draphlith eto, .................. 372 Yr Highhridge Glens,.......................372 £ BARDDONIAETH. | Molawd Dyffryn Tywi, ...................... 373 s( Emyn, ..................................... 373 Y Llong Ymfudol, .......................... 373 \ Cân y Saint ar Esgyniad Crist, ..............374 < Llinellau Coffadwriaethol, ..................374 NEWYDDION Y MIS. Big Rock, Illinois—Urddiad Gweinidog,.....374 Coíiant Mrs. Mary Jenkius, Leatherwood, O. 375 Cotìant Mrs. Sarah Rees, Blue Mounds, Wis., 376 In Memory of Miss Ella Jones,..............376 Cyfarfod Chwe Misol Cynulleidfawyr Dwyr- einbarth Ohio,..........................377 Cyfarfod Chwarterol Deheubarth Ohio,......377 Priodwyd,................................... 378 Bu Farw,................................... 378 Ymwçìiad â Chymru, ....................... 379 YR ADRAN GENHADOL. Cwrdd Bìynyddol y Bwrdd Ammericanaidd, 379 Y Gyradeithasta Americauaidd,.............. 380 REMSEN, N. Y. OYíIDEDDWYD GAÎÎ LEWIS EYEÜETT.