Skip to main content

^i- -*/ tljc ^mcrtíûtt itîcs0cngcr. Rliif. 11. TRAETHODAU. Pregetb—Ein dyled i'r Tadau,...............321 Ein Cyfarfodyd Wythnosol, ................. 824 ] BeddynyrArdd........:....................828 j Cywöirîad " Beibl y Brenin Iago,"...........331 5 MARW-GOFFA. \ Cofiant Miss Mary Roberts,.................. 338 ì Cofiant Miss Mary Edwards, . .........384 f Cofiant Mrs. Mary Riebards, Plairiìiëld,...... 334 > TR ENWAD. Hawliaa Eglwys, ........................... 335 AMRYWIAETHOL. Adolygiad,.................................336 BRIWSION Y MIS. Cuis at Weinidogion,........................338 ADRAN BLODAU YR OES.. Llytbyr o'r Gorllewin,....................... 888 Darllen,.....................................339 Difyrwch i'r Plant,..........................339 Pregeth i Blant,.............................339 Tbe Little Sweep,...........................340 Dilyrwcb,..................................340 Gofyrtîad,....................'...............340 Tasg Blith Draplilith, ....................... 340 Ysgol Sabbothol Bethel y Coed, ............. 340 \ . BARDDONIAETH. Englynìon Pr Gwefr-hysbysai,............... Llinellaù ar Farwoìaeth Mrs. Catharine Elias, Penenwad (Acrostic),.......,••■«■ • • - - Llinellaa Galarus,...... ...... ............ YPrenAfaiau, ............................. NFWYDDION Y MIS. Cmanfa Cycuileidfaolwyr Talaeth New York oymanfa Ddeheuol Talaeth Ohio,............ Cymanfa (iorllewin-barth Pennsylvania, ..... Llythyr oddiwrth y Parch. E. Davies,........ Cyduabyddiaeth o Ddiolchgarw'ch,........... Manion,.................................... Newyddion am y Gwaîth Da, ..".............'. CofiantMr. William Evans,..:............... Cofiant Byr am Mrs. Jane Davies,........... Ganwyd,.................................... Priodwyd,.................................. Bu Farw,................................... Lloffion,...........................»........ Marwolaeth Thomas L. Jenkins, Sharon, Pa., YR ADRAN GENHADOL. Twrci—Marwolaeth* Dr. Mallens,............ Ffrainc—Marwolaeth Pregethwr Brodoroi,... Dwyrein-barth Twrcj—Cynhadledd Genhadol, Y Genhadiaeth Gartrefol,...................... 341 8411 341 341 842 342 843 344 345 345 346 347 347 849 849 849 349 350 350 351 851 352 352 lw -. REMSEN» N. Y. OYffOEDD^YD GAfl LOTIS' EYEEETT.