Skip to main content

SClje %mmcm ffîmm$tt> ■*yvm. 3tx.. «faî£10. jj IS79. Sod yr enaid heb -wyDodaetli nid yw áds. h: CYNWYSIAD. TRAETHODAU. Hen Bregcthwyr Cymreig yn America,....... 289 Pregeth Gofladwriaetbol y Parcb. David 1£. Jones, Areua, Wis.,.....................590 Traetbawd ar y Pwysigrwydd i Ddyn leuane fod yn ofalue yn newisìad cyfeiìlion bore oes,........................,...„.......,.. 29* Cyfiawnder belaetbach na -ctayfiawnder yr Ys- gniienyddion tfr Phariseaid,.............296 *Cy weliiad *» Beibl y Brenin lago,"...........299 MARW-GOFFA. FyMrowd, .................................800 YR ENWAD, Hawliau Eglwys,...........................302 AMRYWIAETHOL. Cenhadwr Cymrelg, a'i waitb, yn India, ..... 804 Genedigaeth Ceidwad, ...___...............305 ADRAN BLODÁU YR OES. AtebPrOgof,...............................806 Croesebion—Belrdd, _____..................306 DarltenyBeiW,..............,....,..........807 intbe^oidöfthenight,.".".................. 807 Y Pareh. Lorenzo Dow, .,.,> .,».............807 DyferionGloewon,..,,.,,»...,.....,........808 BARDDONIAETH. Fy nhraed dolurus, ......................___308 Adgyfodiad yr etifeddion,...................309 NEWYDDION Y MI8. Cy»anfa y Cynnlleidfawyr yn Nwyreinbarth Penn8ylvania,...........................809 Houtedale, Pa,,.............................311 Manion, .......................^^.^,.......311 Cofiant John W. Jeffreys, Hubbard, Obio, ... 312 Cofiant Mrs. Miriam Whildin, Big Rock, Dl., 313 Cofiant Mrs. Margaret Jenkins,..............315 Cofiant Mr. Evan Davies, Ty'n Rhos, Ohio,.. 816 Marwolaeth fy Mhrìod,......................316 Priodwyd,.................................. 317 BuFarw,..................,..----,-----,,,.. 817 Mrs. Eiiisabeth Griffiths, Brookfield, Ohio, ... 318 Cofiant Mrs. Mary Herbert,................. 818 Nathaniei Roberts,..........................319 YR ADRAN GENHADOL. ìndia, .,.................................... 319 Japan,.........................,..........320 Ynysoedd Sandwich,........................820 China—Micronesia,.......................... 820 Twrei,...................................,,. 820 Yr Iuddewon a gwlad Palestina,......,.,.,.. 820 Erledigaeth—Gwaitb biwyddyn, ,.;,,„,,,.,. 320 REMSEN, N. V* ÖÎHOEDDWYD GA$ LEWIS EYERETT.