Skip to main content

cyjb1* x:l.. EINHABWE AllBEANAÎBB, ■ \ tìf' ^fer ^^ ca^Jl. Bod yr en.aid.liet> wybodaçth nid yw dda. C YNWYSIAD. tl (k ■1 TRAETHODAU. Hen Bregethwyr Cynareig yn Ameriea,.......257 Swper yr Arglwydd, .......................• 258 Casglu cj-íiog ì god dyllog,..................261 Cyfiawnder helaethuch na chyfiawnder yr Ys- griienyddion a'r Phariseaid,............. 264 Rhag-fodolaeth Crist,........................ 266 MARW-GOFFA. Mrs. Mary Jenhins, o ardal Dundaff, Pa.,----267 Mrs. Catharine Horn, ........._..............268 Miss Jane f hoiaas, Drifton, Pa.",............. 268 Marwòlaeth a Chladdedigaeth Mrs/Ann Le- wis, Pomeroy, Ohio, .-................... 269 YR.ENWAD. Hawliau Eglwj's, ........;.......-..........270 AMRYWIAETHOL. ■ Pregeth gan weinidog Chineaidd, .. .*----,----271 Cenhadaeth yn Ynysoedd Môr y De, ueu yn Polynesia, .......................-......272 Yn nghylch yr Arch,.......#................. 273 A 'allwn de'nnlo sicrwydd ? ..............• • • • 274 Deddfau Iecliyd,............................^75 Gwelliant Gwall, .. •.......................... 276 ADRAN BLODAU YR OES, , ' Atebion,—Ogof i'r Merched,.................277 Darlleuy Beibl.............................. 277 Thë Shoe upon the Shore,...........'........277 CyfaiH, ...................................". 278 BARDDONIAETH. Boddìad y pedwar bachgen yn Bay Aberteifi, 278 Dylanwad enw lesu, .*...................... 278 Tragwyddoldeb, ............................„278 Be brave and say no, ....................... 279 Marwuad, ...................•..............279 * NEWYDDICm Y#MIS. Cyfarfod Chwarterol Plains,..........'.......2&0 -Casgliadau at Gapel Oshhosh, Wisconsìn,----Ŵ Adolygiad,.................................. 281 Mr. Joseph Jones, Park Avenue, Utica, N. Y. 282 In Mcmory of Mrs. Mary Perkins,........... 282 ;' "CofiantMrs. Williams, Tan yr Hill, Steuben, 283'° Cofiant Mr. Johu R. Roberts,... „....%....... 284 . Bufarw,.................................... 284 Er cof am Mrs. Eleanor WHliams,.........*. 285**» CofiantMrs. Jane Jones, Waterville, N. Y.,.. 286 YR ADRAN ÖENHADOIa Twrci,—Cymeriad aml-ieithog y bobl,.......287 Ysgoliou Duwinyddol, ......................287 Hadjiu, ..................................... 287-^ Y Ceuhadon Americanaidd yn Asia Leiaf,.. ;. 287 Japan,—Ll wyddiant Cristionogaeth yno,.....288 Mexico,—Gair am Mr. Watkins,......,...... 288 iJjREMSEN, N. Y. *■• V OYHOEDDwYD GAtt LftWIS EYERETT.' ', " - J