Skip to main content

Stye %mtxkan Üte00enget CYF. XI*. JRliif 7. CENHADWR 1679. Bod yr etiaid lieto wyboclaetli Bjiil yw dda. CYNWYSIAD. TRAETHODAU. Swper yr Arglwydd,........................193 Hen Bregethwyr Cymreìg yn Amcrica,.......195 Adgyfodiad Crist,...........................198 YGrefydd Iuddcwig,...................------ 199 MARW-GOFFA. Y Brawd a'r Chwaer,.......................203 YBrawd,...................................20S Cofiant am Mrs. Jane Evans,................ 204 AMRYWIAETHOL. Çetba-n Bychain, a' r Pethau Mawrion,........ 206 Dyoddefladau Criat,......................... 207 Deddfau Iecbyd,............................208 Marwolaeth a Cbhtddedigaeth y Parch. E. Watlcìns, Llaugafcwg,..................... 210 YR ENWAD. Swyddau Eglwysig,.........................211 ADRAN BLODAU YR OES. Ateblon,......*................................ 218 Caisam yr adnod gyntaf,.................... 213 Tasg,.......................................213 YBugailDewr,............................ 213 Yr Ysbryd Glân a'r YBgol Sul,...............213 Awgryoiiadau, .....^....................... 214 BARDDONIAETH. Y Cenhadwr yn ei henaint,..................214 CariadCrist,.................................214 Galar-gân ar ol fy Mam,..................... 214 Myfyrdod ar y Bedd,........................215 Y Gragen ar y Lan,..........................216 YrAwyren,—Y Néíoedd,....................216 NEWYDDION Y MIS. Cymanfa Gynulleidfaoi Wisconsin,...........816 Cyfiufod Sefydliad yn Milwaukee........___218 Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfaolwyr Deheu- barthOhio,.............................218 Mrs. Ann Jones, Spring Green, Wis.,........219 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu Farw, ............ 221 Cofiant Mrs. Gwenliian Morgans, Hyde Park, 221 Cymahfa Gynuüeidfaol Dwyrein-barth Ohio, am y flwyddyn 1879............-----.....222 YR ADRAN GENHADOL. Pririder Cenhadon—Rhyddid yn Bulgaria,.... 223 Parotoi ar gyfer Aflfriea,.....................223 Y Parch. GriflSth John yn China, ............ 228 Ymfudiaeth Gartrefol,.......................224 Yr Ymfudiaeth Negroaidd,...................224 Cymanfa y Bobl Dduon yn y De-orllewin,.... 224 Dychweledigion Chineaidd,—China,___..... 224 Spaln,—Guinea Newydd—Siam,.............224 REiHSEN» N. ¥. OYHOEDDWYD GÂ.Ü LEWIS ËYÊËETT. ŴS