Skip to main content

$he ^pertMtt itlessenger t $ ì $ 1679. Bod yr enaid lie*> wybodaeth tiìd yw dda, CYNWYSIAD. JRh.if 6. TRAETHODAÜ. Yrlawn,............................... ... 161 Swper yr Arglwydd,......................... 166 Y Grefydd Iuddcwig,........................ 168 Adgyfodiad Crist,........................... 170 Y moddion goreu i wneud yr Ysgol Sabbothol ynllwyddiant, .......................... 172 AMRYWIAETHOL. Deddfau Iechyd, ............................ 113 Mr. Robert Williams, Hyde Park, Pa.,.......174 Mr. Samuel Howells, Bark River, Wisconsin, 175 Detholion,.................................. 178 YR ENWAD. Swyddau Eglwysig,......................... 178 ADRAN BLODAU YR OES. Nodion Eglurhaol,.......................... 180 AtebiDasgC, ............................. 181 AtebTrOgof,............................... 181 Tasg,....................................... 181 Trioedd i Blant BLodau yr Oes, .............. 181 CLefydyrHaf, .............................. 181 BARDDONIAETH. Yr Harddwch Mwyaf,....................... 182 Dy Geuhadaeth,............................. 182 Pryddest—Deinìol Wyn, y Meddwyn Diẃyg- ìedig,................................... 182 Penlllion ì'r Llaw, .......................... 183 Y Cristion Oedranus,........................ 184 Englyn,.................................... 184 NEWYDDION Y MIS. Cyfarfod Chwarterol yr Undeb Cynulleidfaol, yn Nosbarth Canol-barthol Ohio,........184 A Letter oí Recommendation,............... 185 Gwyl Haner-can-mlwyddol yn Radnor, Ohio, 185 Llythyr Cymeradwyaeth,.................... 186 Ymadawiad Gweinidog,..................... 186 Llith o ymyl y Mynyddau Cerigog,.......... 186 Marwolaeth Mrs. Elias....................... 187 Priodwyd,.................................. 188 Bu Farw,................................... 189 Cofiantau Byrion,........................... 189 YR ADRAN GENHADOL. Yn ngolwg Gwlad yr Addewid,..........----191 Gallu yr Efengyl i gyfnewid dyn,............ 191 Y Beibl ar galon ddynol, .................... 192 Boneddiges Haelionus,...................... 192 Erledigaeth yn Awstria,..................... 192 Y Chineaid,................................. 192 Erledigaeth yn Portugal,.................... 192 REMSEN, H. Y. OYSOEDDWYD GAN LEWIS ETERETT. ^v«