Skip to main content

gtye 3,mericaîì JtleBamger. OYF. XI,. Rliif 3. ÂitWli AMEJaliaÄrlAiül), 1879. Sod yr enaid 11613 wyoodaetli nid yw dda. C YNWYSIAD. TRAETHODAU. Hen Bregethwyr Cymreig yn America,.......65 Bedydd a Hawliau Plant,..................... 67 Rbagfarn, ................................... 69 MARW-GOFFA. Er<3of am William T. Richards,.............. 71 YR ENWAD. Cynullcidfaolwyr yn Amcria,................. 75 AMRYWIAETHOL. Temtnsiynau Crist, .......................... 77 ^ Cyfeillaeh Grefyddol Lwyddianus,............78 > Detholion,.............,....................... 79 Hclaethrwydd Lly wodraeth Solomou,.....,.. 79 i Blwch Nadolig,.............................. 80 j Y Dynion sydd yn Bentbyca,................. 81 \ ADRAN BLODAU YR OES. j Nodiad, ...................................... 82 \ Atebion ì'rFfaig,..................-----...... 83 S Taeg........_______.................~...... 83 | Yr Amddifad Bychan,........................ 83 ,< Tuiocdd i Blant Bîodau yr Oes,............... 83 I Symud Mynyddoedd, ........................ 8é y BRIWSION Y MIS. Canu Lleisiol, .,.......,-----»._.»-.»........... 84 5 Y Dyn a'r Bnich Draln,...................... 85 Moodya'iDdull,........................... 85 BARDDONIAETH. Hiraeth am y Gwanwyn,........... ..........86 Fr Dymhestl cyn y Nadolig Diweddaf,........86 Y Trysor Goreu,............................. 86 YFlwyddyn 1879,............................ 86 Pryddest—Melchisedec,.......................86 Yr Athronydd,.............................. 87 NEWYDDION Y MIS. Y Feibl Gymdeitbas yn Floyd, N. Y.,.........88 Beibi Gymdeithas Dodgevi!íe, a'r Cylcboedd,. 88 Sefydliad Cymreig ger Oshkosh, Wisconsin,... 88 Beihl Gymdeithas Jachson a Gallia, Oh*o, ___89 Beibl Gymdeithas Columbus, Ohio,..........90 Priod wyd,....................................90 Bu Farw,....................................91 Co.fiantau Byrion,............................91 Llithy Llenor,...............................94 Diolchiad,.................................... 95 YR ADRAN GENHADOL. Y Genbadaeth Dramor,....................... 95 Y Genhadaeth Gartreíol,..................... 96 REMSEN.N. Y. OtHOEDDWYD GAN LEWIS EYEBETT.