Skip to main content

€t)e ^mertíûtì Jfleaaenger, CYJB\ XL. GMHADWR Al rfirt, 1879. Bod yr enaid lieb wybodaeth nid yw dda, C YNWYSIAD. TRAETHODAU. Hen Bregethwyr Cymreig yn America,.......33 ì Bedydd a Hawliau Plant...................... 34 \ Traethawd ar y Rhwymedigaeth i Goleddu y \ Beibl yn anad un llyfr arall, .............. 38 \ Trcigliad Amser,............................40 \ TR ENWAD. \ Cyn ulleidfaoliaeth yn Nghytnru, .............43 < AMRYWIAETHOL. Trysorfa Gweinidogion Hen a Methedig, a'u ì Teuluoedd,..............................45 < Cofiant i Ioan Priehard,......................46 l Detholion,— ì Gweddi,—Alareh,— Adenedigaeth,—Angeu,— \ Dynion Yinrysongar, ....................48 i Dyrcbatiad Crist,—Crist a'r Bregeth,—Nerth a > Gwendid, —Pa beth yw Ffydd?— Daioni i Dnw,—Dirmygu Duw—PechaduraChorou \ Dydd Barn,............................. 49 < ADRAN BLODAU YR OE8. Ffaig Gwahannodol,.........................49 5 Os, ........................................••• £ Trioedd i Blant Blodau yr Oes,...............50 | Ysffol Wilkesbarrie, Pa.,..................... 50 > Ysgol Sabborhol Nebo", Ohio,................. 50 . BRIWSION Y MIS. Dadleu Difudd,—Ffog Ganmoliaeth, —- Mewn j Galar-wisg,—Aighanistan, -----........... 51 > BARDDONIAETH. Ymweliad a Bedd Kate Owen,................ 52 Y Telynor wrth Farw, .......................52 Llinellau cr Farwolaeth Evan Owen, .........52 Nesau mac Diwedd y Byd,.................... 52 Y Wenynen,................................ 53 Llinellau ar ol Plentyn Bach,................. 53 Cydymdeimlad à'r Parch. T. M. Grifflth,......58 Ode on the Death of John and Margaret Evans 53 NEWYDDION Y MIS. Newburgh, Ohio, ............................ 54 Beibl Gymdeìthas üawn, Mo.,................ 54 Ambywion— Llys-genad i Berlid,—Yserolion Protestanaidd y Syria,—Yr Esgob Simpson yn Yale,— Arian Celyd,—Caledi yn yr Hen Wlad.....55 Cwrdd Gweddi Deddf-wneuthurwyr—Dr. Wol- sey ar Gosb Dragwyddol,—Dirwest yn yr Hën Wlad,—Ofn y Beibl,—Ymfudiaeth, .. 56 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu Farw,.............56 Coflantau Bvrion, ..........................57 Ymadawiad y Parch. E. R. Lewis,............60 Beibl GymdeithaB Swydd Licfcing, Ohio,......61 Beibl Gymdeithas Waukesha, Wis., ..........61 Beibl Gymdeithas Rome, N. Y.,..............61 Beibi Gymdeithas Sfeuben, Remsen, &c.......62 YR ADRAN GENHADOL. Y Genhndneth Gartrefol,..................... 63 Y Genhadaeth Drauior,....................... 64 REMSEN, H« Y. OYHOEDDWYD GAÎÎ LEWIS EYERETT.