Skip to main content

Stye 3,meríccui JîlesBenger. CYF. XXXIX. Rliif. J.O. 1S7S. Bod yr e?*a,i<d îieTa wy"boclaetìi n.i'd yw dda. CYNWYSIAD TRAETHODAÜ. , Duẃâod Críst,.............................. 289 j íleu Bregethwyr Gymreig yn America,......292 \ Bedydd a H&wîiau Plaut,.................... 295 í Y Budd o Iawn Ddefeyddio Boreu Oes,......297 [ MARW-GOFFA. I Marwolaeth y Parch. William Watfcins, lowa \ City, lowa,......................,.......299 \ GE*MAU DOETHINEB. \ Heddyẅol Ffyddloniaid Israel,............... 301 •Cydfoiiairt fr Oreawdwr,.................... 301 \ Pabeliy Cyfarfod,...........................301 ì Echryslonrwydd Egwyddorion Anffyddiaeth, 302 \ Dyfal-b&rhad,...........................,... 302 í AMRYWÍAETHOL. : Purdcb yr Athrawiaeth yn mysg Annibynwyr, 302 i Yr Ysgol Sabbotüol Gymreig,............... 304 l Adolygiad y Wasg,..........................305 < Caniadau y Cysegr a'r Teulu,................ 306 > Glanàad y Pareh. Wiiliam Lewis yn Mhorth- \ ladd New York,.........................306 \ Beib Gymdelthas Gymreîg Swydd Blue Earth, 5 M'mutìsotŵ, ............-..............., 306 i ADRAN BLOOAU YR OES. Deehreuad yr Ysgol Sabbothol,.............. 30? \ Gyfeillach y Plant,.......,..................307 Trioedd i Blant Blodau yr Oes,........,.....308 Gongl y Cywrain,...................,.......308 ADRAN YR EGLWYSI. Cymanfa Ddwyremiol Pa.,................... 368 Cymania Efrog Newyid, .................... 3î0 Cymanfa Ddeheuol y Cynulieidfaolwyr Cyra- ä-eig yn Nhalaiaeth Ohio, ................311 BARDDONIAETH. Adgyfodiad Lazarus, ........................312 Y Ddau yu Monwent Beulah,................ 313 Elîsabeth Gertrude,................>.........313 ErCofam Thomas Rẅcrts,.................313 Penilli EmmaMay,......................... 313 Penül eto i Tommie, ........................ 313 Lines iu Meuiory of DanM R. Daniels,.......314 COFNODION. Priodwyd,..................................314 BuFarw,...................................314 Cofiantau Byrion,...........................315 Marwolaethau Ychwanegol,-----.............319 •Symudiadau, ............................... 319 Nodion,..................................... 319 Cipdrem Fisol,..-----.,.....................319 REMSEN, N. Y. OYHOEDDWYD GAN LEWtS EYERETT.