Skip to main content

&&* ®l)c 2lmcrican JHcssciiflcr. CYF. XXXIX. Riiáf. 9. AIMCiMÎDD. 1878. Bod yr enîiicl rieb wybodaeth niti yw cHia, CYNWYSiAD. TRAETHODAU. t Bedydd a Hawliau Plant,.................... 257 j Edrych ar Ogoniunt yr Arglwydd,...........259 j Y Budd o Iawn Ddefuyddio Borcù Oes,......261 < Cwyrap a Chodiad Pedr,....................263 ì Cyfaddasrwydd j Beibl i Deulu Dyn,........2155 \ GEMAU DOETHINEB. ? Cydwybod,..................................26? j Dylauwad Gweddi Deul«aidd,...............268 $ Annigouolrwydd Gwyddoniaeth,............268 5 Lle Anhebyg,............................... 268 | Briwsiou,................................... 269 I HANESYDDIAETH. | Hanea Unol Dalaethau America,..............1569 > AMRYWIAETHOL. Purdeb yr Athrawiaeth y'-mysg yr Anuibyuwyr 271 j Llywodraeth Foesol,.........................273 \ Llawer Mewn Yehydig,...................... 27-4 ; Trioedd y Cenhaüwb.......................275 < ADRAN BLODAU YR OES. 5 LlythyrEto,................................ 276 > Congl y Cy wrain, . •.........................376 Trioedd i Blant Blodau yr Oes, .............. 2W> Thc Dying Christian,........................257 BARDDONIAETH. OurMother,................................ 277 Mrs. Margaret Evans, Leatherwood,.........278 Adgofion Am Yr îesu,.....,.................278 Ar Ol Brwydr AmericanaWd,................ 278 Gwerthfawrawgrwydd lechyd,...............279 Peuilliou CotTadwriaethol am Mr. Robt. Owen, 279 Cydymdeimlad a Miss Aniùe WUliaoas,....... 279 Ar Briodas Mr. Hugh W. Jones, Peulan,------ 280 COFNODION. Y Dìweddar Barchcdig Morris Roberts, Rem- seu, N. Y.,.............................. 280 Cwympedigion Angau,...................... 281 Undeb Cerdderol yr A. yn Nwyraiu Ohio,----282 Beibl Gymdeithas Minersville, Ohio,.........282 Ganwyd,.................................... 283 Priodwyd, ..................................283 Bu Farw,................................... 283 Cofiantau Byrion,..........................284 Y Gyuadledd Degfed o Awst,................ 287 Cipdrem Fisol,.............................. 287 REMSEN, N. Y. CYIIOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT.