Skip to main content

rfc <'VI--. xxxi\. Jtc tljc 3lmmrû» iîtcsscnam Khic e. 1S7S. Bod yr enairì heb wybodaeth nirì yw «rìcte.. CYNWYSIAD. TRAETH0DAU. í Bcdydd n Hawliau Plant,................... 225 | Cwymp a Chodwd Pedr,.................... 228 j Cristionogacth yn gofyu Credo Iawn,......#. 231 Cyfodi y Groes Bcuaydd, a Chanlyn îesu, — 232 Crist yn ddiwe.dd i'r Ddcddf, ................ 235 HANESYDDÍAETH. llancs U ool Dalaethau Amcrica,----......... 236 j GEMATJ DOETIIINEB. Cadw Cnrîad,..............................238 \ Diogclwch Wrth y Groes, ................... 239 ] Ramcscs,....................•................ 239 >. Dichcllion y Diafol,......................... 239 $ Perchwch Bawb,............................ 239 ■? AMRYWIAETHOL. Sefydlogrwydd,............................. 240 Lly wodrueth Foesol,....................... 241 > Yr Ysgol Sabbofrhol Gymreig, ............... 242 ) ADRAN BLODAU YR OES. j Llythyr, .-................................... 243 ; Y Gystadleuaeth Ysgrifenu,................. 244 \ Triuedd i Blant,........• • -................. 244 : Athrawcs Lwyddianus,...................... 244 Bcibl yr Athraẃ,...................,........ 244 BARDDONIAETII. Pum wythnos yn ol,......................... 245 Arch Noe.................................... 245 Ar Briodas E. II. Jones a Miss H. Eynon,----246 Cydymdeinilad a Mrs. Mary E.vaus a'i Phriod, 246 Er Cof am Mr. John II. Phillips,............. 246 Y Rhagrithiwr,............................. 247 ADRAN YR EGLWYSI. Cymanfa Gynulleidfaol Wisconsin, .......... 247 Cyraanfa Gynulleidfaol Dwyreinbarth Ohio,.. 348 Llythyrau Cymeradwyaeth y Parch. J. Cad- waladr, Newark, Ohio, .................. 248 COFNODIOJS. Y Diweddar Barchedig Morris Roberts, Rem- sen, N. Y.,.............................. 249 Cipdr.om FisoL,.............................. 252 Priodwyd, ...........-...................... 253 Bu Farw,................................... 254 Cofiautau Byriou,........................... 254 Nodion, .................................... 255 Coliant y Parch. Samuel Griüjths, Horeb,___ 256 Lloílìon,.................................... 25G REMSEN, N. Y. CYIIOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT. Ji