Skip to main content

®l)c %mttuan Mts$tn%tx. QYB\ XXXIX. Rìlíf. 4r. 1S7S. Bod yr pnaid heb wyhodaeth nid yw dda. cynwysiad: l .. _ "■ TRAETHODAü. Yr Addoriad Teuluaidd, ..........7!.....7T.. 97 Preçeth Angluddo] Mrs. M. W. Dodgeville,.. 100 Prysurdco" a Phwyll—Cyflymdra ac Arafwcb, 102 Pregeth yr Edau Goch....................... 104 HANESYDDIAETH. Hanes Unoi Dalaetliau America,............. 108 GEMAU DOETMNEB. Gwerth Gini o Gyngor am Ddim............. 110 Ymddangosiad J. Evans Llwynttortun mewn Cymanfa, . .T.\...'....................... m Natur Addoliad, ... .*......................... 112 AMRYWTAETHOL.* Y liles sydd o Weddlo, ..T.................... 112 < r. . BARDDONIAETH. \ Adgof Hiraethlawn am Gwilym Williams.....118 í Englynion ar Farwolaetli Mrs. Catharine Ed- [ wards, .................................; 119 ì Anerchiad i'r Parch. T. Edwards,............ 119 ', Drws y Nefoedd,............................. 119 í Rbydd-gyfieithad ncu Efelychiad o Ganetìon? Sankey a Bliss,..................."....... 120 ; Frankie Bach,....................!..........120 ADRAN YR EGLWYSfT i Long; Creek, Iowa........................... 120 í Oshkosh, Wisconsin,........................ 121 Cydnabyddiaeth Ddiolchgar,................ . 121 Domrtton yu Turin,..................Ä___ 122 ^ *.. - ~ COFNODION. . lÌ^'^erpicemJMŵL^.............................. 122 PDerbjhniadau Ychwauegol at Gofgolofn Dr. 114 í ,r*?BfBttIn.Ä........................... 123 l Beibl Gymdeithas Long Creek, Iowa,........ 123 \ Pnodwyd, .................................. 123 ADRAN ÉLODAUT"R,OES. \ Bu Farw..................................... 124 Testynan Myfyudocl,,T..........•........... 116 \ Cofìantau Byriou............................ 124 Hanes ConTeiTtibp-r................T......... U6 , Bcibl Gymdeithas Gymreig Pittsburgh, Pa.,.. "Ì28 Conírl y Cy wrain,........................... 116 ; Beibl Gymdeirhas Nelson, Swydd Madison, Gallu Gair CaruaiddT"......................117 > "*N. Y.,.....................................128 * Llawcr Mewn. Ychydig,.. .*............_,...... % TEYJŴAS CRÎST. Yr Eglw-ys Babtfîé<Ç\ ..'...*................... Lloifyn'Cenhiidor*-. .*...?___t................ REMSEN, N. Y. CyiIOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT.