Skip to main content

Slje 2Lmcricatt Jîlc50Cttgct\ OYF. XXXIX. Rìiir. 3. T CEIfíáBWE AIMCANAEDD. 1S7S. Bod yr enaid heb wybodaeth niti yw dda. C YNWYSIAD. TRAETHODAÜ. < Pregeth Angladdoì Mrs. M. W., DodgeYille,... f>5 \ Cylfundrefnau Crefyddol y Talaethau Uuedig,.. 67 í Llywodraêth Foesol,.......................... 70 \ Trwst yn inrig y Morwydd,...........>....... 71 \ GEMAU DOETHINEB. ì Plant Dynion a' u Teganau.,........*..........73 i> Moesoldeb Cymdeithasol, .................... 74 < Cyfnewidiadau Cyradeithasol.................. 75 ? AMRYWTAETHOL. Ymdaith Hen Smociwr,...................... 75 > Y swydd Broffwydol dan yr hen oruchwyliaeth, 78 } Y Parch. Rowland Hill aU was,............... 79 ^ John Winsor Jenfcins, Youngstown, O,,......79 > Llawer mewn yehydig,....................... 80 < ADRAN BLODAU YR OES. Rheolau Teulu Dedwydd,..................... 8t l Tylwyth Adda a' u Hoedran,.................. 81 i Llythyr Athraw,.............................81 ^ Y Grwgnachwr,..............................82 'i Ymgom yn y Mwg,...........................83 ^ Congl y Cy wrain,............................ S3 s BARDDONIAETH. \ Mae Catharine yn ei Bedd,............ .......83 ì Englyn i' r Aradr,............................ 83 \ Y ddau Ddarlun,............................83 Duwgydani,................................ 83 Anerchiad i Ferched Cymru,.................. 83 Ar ymadawiad y Parch. J. Jones o Newburgh, 84 Llinellau ar briodas,.......................... 84 Clefyd y Pwd,................................ 84 Llinellau ar Faterion yr Wythnos Weddi,.....84 Ar Briodas David Jenkins ac Annie L. Evans,. 85 ADRAN YR EGLWYSI. Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfaolwyr Ohio,.. 85 Cyfarfod Chwarterol Gogledd-ddwyrain Penna. 86 Sefydliad Gweinidog,......................... 87 Casgiáad at Gapel Bangor, Pa, ................ 87 Douation yn Palmyra, O.,—yn Waukesha, Wis. 87 Eto yn Plainfield. yn Remsen, a Bangor, Wis.. 88 COFNODION. Ganwyd,..................................... 88 Priodwyd, ................................... 88 Bu Farw,............7....................... 89 Cofiantau Byrion,............................ 89 Dirwest,..................................... 91 Nodion,........ ...........................93 B. Gym. Waukesha,—Floyd,—a Swydd Lewis, 93 Gofyniad,.................................... 94 Adolygiad y Wasg,........................... 94 Beibl Cym. Dawn, Mo., ...................... 94 Cipdrem Fi6ol,............................... 95 B. Gym. Oshkosh, Wis,—a Columbus, O.,..... 96 REMSEN, N. Y. CYHOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT. *&íZä£^^±p^'H^p*f£ì&