Skip to main content

II ®!)e 3,mericatt iîtessenger. QYP. XXXIX, jRiiif; 1. 1870. Bod yr enaid heb wylDodaetli nid yw dda. C YNWYSIAD. Apeliad at y Cyrary ar ran y Gcnhadaeth,...... TRAETHODÁü. Yr Areithfa a'r Oes,.......................... Tracthawd ar Lygredigaeth yr Oes,........... Duwest a'r Beibl, ........................... GWYDDOIi. Perthynas y Gwyddorau a Chrefydd ac a Duw- inyddiaeth,................................ AMRYWIAETHOL. Pregeth yr Anffyddiwr i'r Mor-ladron,........ Cyfarfod G weddi y Gwragedd,................ Llywodraeth Foesol,......................... GEMAU DOETHINEB. Adgofion am Williams o'r Wern, ............. Cysuron y Cyfnodau,......................... Gwir Adfywìad,.............................. Gweddiau-Gwibiog,.......................... ADRAN BLODAU YR OES. Anerchiad Golygydd Adran Blodau yr Oes, ... Cyfarchiad Dechreu Blwyddyu, ...-----'......... Llith Modjyb,................................ Cydymdeimlad, .............................. Gair Caredig,................................. Ogof y Beirdd Cymreig,...................... Ail Gynyg Huw Dyfì,......................... 1 - Dowch i'r Ysgol Sul, ........................ 18 < Gwersi o'r Aetau,............................ 18 3 | BARDDONIAETH. ! Cwyn a Ch^-suron Henaint,................... 19 \ Yr Esgyniad,................................. 20 \ Adda ac Efa yn Mharadwys,.................. 20 < Y Wraig Anynad,............................ 20 10 } Cof-liueilau ar oì John Griffîth, Loug Creek(.. 20 ADRAN YR EGLWYSI. ** I Cyfarfod Chwarterol Deheubarth Ohio,....... 20 7* , Cyì'arfod Chwarterol Prospect,................ 21 '< Eglwys Coaldale—Agoriad ei Chapel Newydd, 21 > ìlaterion yr Wythnos Weddi,................. 22 15 \ Symudiad y Parch. R. D. Tuomas,............ 22 16 \ Anerchiad Byr ar Ddeehreu Blwyddyn,........ 22 1(5 \ COFNODION. \ Beibl Gym. Freedom, Cattaraugus Co., N. Y., 23 \ Beibl Gym. Swyddi Jackson a Gallia, Ohio, ... 2-i 1-7 \ Y Pareh. Ishmael Jones, Rhos,............... 25 17 !; Cipdrem Fisol,............................... 26 17 5 Gauwyd,..................................... 28 18 \ Priodwyd, ................................... 28 18 í Bu Farw,.................................... 28 18 ì Cofiantau Byrion............................. 29 18 i Llofiîon Masnachol,..........................33 Wsü* RE.ttSEN, N- Y. CYHOEDDWYDGAÎ3 LEWIS EYEPwETT.