Skip to main content

Ufir TRAETHODAU. Meddiant Cythreulig........................ 257 Y Peu a'r Galou a'u Diwylliad............... 259 MARW-GOFFA. . Cofiant Franldyn Owen Powell.............. 261 CREFYDDOL. Dysgyblaeth Eglwysig.....................i. 263 Y Gorchyniyn Newydd...........___....... 266 GEMAU DOETHINEB. Na Ddylai Gwendidau Dynion fod yn Destyn Difyrwch.............................. 267 Duw yn Barod i Faddeu..................... 267 Prynedigaeth yn Trechu Creadigaeth.........268 Dychweledigion Ieuainc..................... 268 Perffeithrwydd..............................268 GWYDDOR. Paham nä bai'r Cymry yn fwy o Wyddonwyr 269 Natur, Amcan, a Dosbarthiad y Gwyddorau.. 270 AMRYWIAETHOL. Gwers oddiar Glawr yr Arch.................. 271 Yr Enwad Cynulleidfaol yn yr ünol Dalaethau 273 Eangder y Greadig aeth......................273 Dewrder Rhyfeddol.......................... 273 Gwisgoeclcì Cwta.....,...........:.......___274 ADRAN BLODAÜ YR OES. A Gaifí' y Merched Gyfiawnder î............. 274 Adgofion Mebyd...........-................ 275 Bcirniadaeth Llythyrau y Merched...........275 Tasg........................................ 276 Cystadleuaeth y Plant Dan 15 Oed............ 276 TEYRNAS CRIST; Waeth i Chwi Pa'r Un___.,..................277 BARDDONIAETH. Dyffryn Ebargofiant......................... 278 Ymgnawâoìiad Crist........................278 Y Messia................................... 279 Ar Farwolaeth Mary Elizabeth.............. 279 Mynyddog.................................. 280 Penillion....................................280 Dau Benill i Dr. H. E. Thomas, Pittsburgh... 280 To the Hon. Roscoe Conkling...............280 Llinellau....................................280 Cyweirio Gwall............................. 281 HANESIAETH. Cymanfa Gynulleidfaol Wisconsin........... 281 Cymanfa Annibynwyr Dwyrein-barth Ohio... 281 Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfaol Gogledd- Ddwyrain Pennsylvania.........___----282 Llythyr Cymeradwyaeth y Parch. I. C. Hughes 282 Y Cnwd Gwenith............................ 283 Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw.............. 283 Cotìar.tau Byrion,............................ 284 Cyfarfod Ymadawol y Parch. T. M. Owen.... 286 Eglwysig ai Gwladol........................ 286 Y Cyinry a'r Ysgol Sabbothol...............287 Y Rhyl'el,— Y Gohebydd,—Dawn, Missouri,— Y Parch. D. Jones, Gomer,—Sefydliad,— Er Cofam Mynyddog.................... 287 Mynyddog fel Crefyddwr.................... 288 WilkesBarre, Pa____.......................288 REMSEN, N- ¥. ■OYHOEDDWYD GAN LEWIS EYEEETT.