Skip to main content

TRAETHODAU. Ffurfioldeb Crefyddol,.......................... 225 Rhesymau dros Fedydd Babanod,............ 228 MARW-GOFFA. Cofiant John B. Davies, Paddy's Run, O.,.... 230 Y diweddar Mr. William Rees, Pottsville, Pa., 232 CREFYDDOL. Dysgyblaeth Eglwysig,......................233 Yr Eglwys yn Ephesus,...................... 235 Llwyddiant'yr Efengyl, ".................... 236 GEMAU DOETHINEB. YGwahanol Enwadau yn Fanteisiol i Grefydd 238 Dadguddiad a Dirgelwch,................... 238 Barnedigaeth y Butain Fawr,................ 239 Canolbwynt Bywyd Tragwyddol,............ 239 . Natur a Chelfyddyd,........................ 239 TEYRNAS CRIST. Cipdrem ar Symudiadau Crefyddol y Dyddiau Hyn,.................................•• 239 Nodion, .................................... 341 AMRYWIAETHOL. Adolygiad y Wasg,.......................... 242 Mr. Ambrose Mewn Dadl,..................• 242 Y Feddygmiaeth Trwy Weddi,...........• • • • 343 Am Air Duw a Dyledswydd Dyn,............ 243 ADRAN. BLODAU YR OES. Beirniadaeth y Croesgyniad,................. 244 Y Croesgyuiad Buddugol,.................... 245 Termau y Beibl,............................. 245 Cystadleuaeth y Plant Dan 15 Oed,........... 245 Rhaniadau y Beibl,..........................245 Blodau yr Oes,............................... 246 BARDDONIAETH. Ymdremiad ar Weithrediadau y Meddwl,..... 246 Castell Emlyn,........___.................. 246 Darlun o'r Parch. John Joncs, Talysarn, yn yr Areithfa,............................. 247 Ar ol John F. Hughes...................____ 247 Cyfansoddiad ar Ddydd Genedigaeth Harriet, fy Merch,............................... 248 Penillion ar Farwolaeth Mr. Rowland Rees,.. 248 Penillion i'r Haul,............____........... 248 HANESIAETH. Y Parch. David Wathins, y.Cenhadwr, yn Audenreid, Pennsylvania,................ 249 Y Gymanfa.................................. 249 Ymadawiad y Parch. I. C. Hughes, B. D., o Long Creek, lo%a—Ei Lyfr.............. 250 CymanfaCynulleidfaolwyr Deau-Orllewin Tal~ aeth Iowa,.............................. 251 Cymanfa Undebol Kansas,...................252 Ganwyd,.................................... 252 Priodwyd, ____...........................•• 252 Bu Farw, ................................... 253 Coílantau Byrion,,............................ 254 Cylchgronau am Gorphenaf,----------.......... 256 REMSEN,. N- Y. OYHOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT.