Skip to main content

/i^fc-' y/'^-^-t §Tt)e 3jnerkaîi M\z%Bzn%tx. CYF, XXXVIII. .JRliif. V. IÖ77. Bod yr enaid lieto wybodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD. TRAETHODAU. Cospedigaeth Dragy wyddol yr Annuwiol,.... CREFYDDOL. Marwolaeth Mr. Thomas W. Thomas, Gomer, Oliio,.................................,. Yr Egiwys yn Ephesus, ....----............. Pregeth i Rieni,............................. GEMAU DOETHINEB. Cariad at yr Achos,......................---- Gweinidogaeth Sefydlog,.................... 1 Corinthiaid xiii,........................... Y Pwnc Mawr yw Cadwedigaeth,............ Gwybodaeth,................................ AMRYWIAETHOL. Cofiant Mr. Richard J. Tibbot,............... Coflant Mrs. John II. Thomas, Minersville, .. Adgofion am Richard Brees,................. Gwir Ddynoliaeth,___..............•....... Yr Iesu a'i Gwnaetb,........................ TEYRNAS CRIST. India,...................................... Nodion,.................................... ADRAN BLODAU YR OES. Dysgyblion y Picnics,...............----.... Dysgyblion y Tywydd,...................... Llyírau Priodol i'r leuainc,.................. Beth ddaeth o'r Merched ?...................; Goíyuiadnu i Blant dan 15 oed,.............. BARDDONIAETH. Trem ar Hen Ddyddiau,..................... 215 Fy Hen Weinidog,..........................215 Englynion—Dyrchafiad T. Solomon Griíìiths 216 Coffadwriaeth am Mr. D. Riehards, (Dafydd Ionawr,) Awdwr Cywydd y Drindod, &c. 216 Penillion,...................................216 Cân:—Cymru,.............................. 216 Temlyddiaeth Dda,.......................... 217 Dau Benill i' w eanu ar ddechreu gwyl,....... 217 HANESIAETH. Cymanfa Gynulleidfaol Wiscousin,.......___217 "M l Cyfarfod Chwarterol Steuben, ............... 218 > Cyfarfod Chwarterol Deheubarth Ohio, ...... 219 205 < Ymadawiad y Parch. Owen Oweus, Birming- 206 ham, Pa.,.............................219 207 Ymweliad y Parch. H. E. Thomas, D, D., a 210 Chymru,................................ 219 211 Priodwyd, .................................. 219 i BuFarw,.................................... 220 211 ^ COFIANTAU ByRION— 313 ' Cwympedigion Swydd Gallia, Ohio,......... 220 S John James, Ashland, Pa.,___.............. 222 213 l Llofüon,..................................... 222 214 > Cyfarfod Chwarterol yr Eglwysi Cynulleidfaol 214 yQ Nosbarth Ocnolbarthol Talaeth Ohio. 223 2^4 ì Cenbadaeth Gymreig,....................... 223 2i5 ■ Y Beibl a' r Cenhadon,.......................224 T> _^-) s—*~\..-> ■':—•1C"'V~> <_"*>*■''- ■-'"-, CJ£? /"^î 1. ..--•. ■'C ~- ' MiÌHyiiiwBìiíiiftiiT -^ttiiiiiìiTiiBigìììi"n_-_*_m_ {STiÇ<***?*<*"!£& &- ;???. ''w7"" ÿZ~_:-~ v-' ~*~~ îCT. ' >■■-' '•$ "--■ REMSEN, N- Y. CYIÎOEDDWYD GAN LEWIS EVEEETT.