Skip to main content

^w^*m ?j^ ■**>■ ££*t ®l)e 'Jlmericai MzBmx%zx> CYJB\ XXXVIII. Rhif. 5. 1877. Bod yr enaid Hel> wy"bod.aetli raid yw dda. C YNWYSIAD. TRAETHODAU. Duw ac Amgylchiadau y Byd,................ 161 Y Pen a'r Galon, a'u diwylliad,.............. 164 . CREFYDDOL. Dylanwad y Cajtel ar y Genedl,..............166 Dyledswydd Aelodau Eglwysig at yr Y. S,.... 168 GEMAU DOETHINEB. Fy Nydd-lyfr,.....'..........................169 CaUìniaeth yu Diíianu o fysg Cyuulleidíavvyr, 170 Y Dyn Croes rnewn Eglwys,................ 170 Arthur Joues, Bangor,....................... 170 Dihuno Cydwyhod,.......................... 171 AMRYWIAETHOL. Hanes yr Iuddewon yn Brawf o Ddwyfoldeb yr Ysgrythyrau,.......................... 171 Byr Draethnwd ar Amynedd,...... =......... 174 Y Cof,...................................... 176 TEYRNAS CRIST. Yr Anrh. W. E. Gladstone, ar Bregethu,..... 178 ADRAN BLODAU YR OES. Tasg Mis Mai,...............»................ 180 Gwaith a Gwobr,—Y Beibl,................... 181 Nodion,—Yr luddewon,..................... 181 Dywedweh y Gwir,.......................... 182 Gomer, ger Red Oak, Iowa,.................. 182 BARDDONIAETH. Henaint a Dallineb Milton,................... 182 Natur yn Datgan Gogoniant Duw,...........182 Penillion,................................... 183 Adgof Uwch Anghof,........................ 183 Samuel Earl, Mab i James a Margaret Rob- erts, Rosendale, Wis.,................... 184 Achubiaeth Peehadurìaid,................... 184 Câu—Gwerthfawredd Iechyd,................ 184 Er Cof am y Diweddar Evan Morris,......... 185 Adgyweirio Gwallau,___.................... 185 HANESIAETH. Gohebiaeth o Gymru,........................ 185 Cyfarfod Chwarterol Gogledd-ddwyrain Penn- sylvania,................................ 186 Talaeth Mair.e,.............................. 186 Gomer, Allen, Ohio,......................... 186 At Gof-golofn Dr. Everett,................. /Í87 Ymadawiad y Parch. J. P. Evans,............ 187 Dawn, Missouri,............-----............ 187 Beibl Gymdeithas Blue Earth Co., Minnesota, 188 Awgrym,................................... 188 Priodwyd, ........................,.........188 Bu farw,................................... 188 COFIAÌŷTAU ByRION— John R. Davies, Erie, Wild Co., Colorado,... 190 David W. Howells, Leatherwood, Allen, O., 190 Reminisceuces of my Deir Departed Wife,... 191 William Rees, Pottsville, Pa.,................ 192 Mrs. Hanuah Edwards, Danyille. Pa.,........ 192 REMSEN, N- Y, ,. CYHOEDDAYYI) GAE>EWIS EVERETT. ^=^-5=r: