Skip to main content

®í)e 3tmeriratt ilìcsscngec. CYF. XXXVIII. JRhií'. 3. mí t 1877. Bod yr eiiHÌ-d fcieto wybodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD. TRAETHODAÜ. { Anrhydeddn y gwejsion,..................... 65 < Newy a enaid,................................ (?7 í CREFYDDOL. ? Colli pob peth er enill Crist,.................. 69 s Y ddadl dduwiol,........................... 74 ì Genedigaeth Crìst,___........................ 75 \ GEMAU DOETHINEB. ì T gwaith a' r gweithydd,......................70 \ Cariad,......'........._____.................. 77 l YmddyddauioB yr aelwyd,.................... 77 \ AMRYWIAETHOL. Gobaith yr eglwysi,___........................ 78 ? Cofiäiit Mrs. Fanme Owen, Utica,............79 \ Mrs. Catharine Hughes, Rerasen, N. Y.,...... 80 ì Marchnad llafur,............................. 81 5 ADRAN BLODAU YR OES. Dal yllo,.................................... 83 Atebiad i dasg Chwefror,..................... 83 ì Tasg a gwobr,................................ 83 J Gwersi y mis,................................ 83 ì Gatecism i' r plant,...............-----.,....... 84 5 BARDDONOL. i Fy angel baeh gwyn,......................... 85 \ Myíyrdod uiewu claddfa,..................... 85 \ Llinellau ar ol Wijlie bach,................... *5 Sarah M. a Robert D. Ricliards................ 86 Cerdd Goífa i'r diweddar Thos. R. Thomas, RrooMeld, Ohio,........................... 86 Y flwyddyn hono, y íiwyddyu hon, a betli a fydd y pryd hyn y iiwyddyn nesaf................ 87 Y G wan ŵya,................................. 87 Englyniou arol platífr Mr. J. H.ugues, Sheruian, 88 HANESIAETH. loan Pedr,.............................____.88 Pabyddiaeth ac addysg y wlad,............... 89 Beìbl Gymdeithas Racine a'r cyffiniau,........ 90 Beibl Gyindeithas Oshlcosh a'r cylchoedd,.....90 Beibl Gymdeithas Nelson, N. Y.,............. 91 Ganwyd,..................................... 91 Prìodwyd,................................... 91 Bu íarw,.....................................91 Cotìantau byrion,............................ 92 Y Gymdeithas Genhadol Gartrefol,........... 94 Yr achos crefyddol yn Gomer, Ohio,.......... 94 Eto yn Tttrin, N. Y ,......................... 95 Donation yu Waukesha, Wis.,—Donation yn Bangor, Wis.,—Y MayÄowef, a chaniadau er- aill, gan Cynonfardd,—Coíiaut y Parch. H. Powell, gan y Parch. Thos. Levi,........... 95 Hanesion Cenhadol,.......................... 95 Beibl Gymdeithas Long Creek, Iowa,.........96 Beibl Gym. Plaintìeld, Paris, Bridgewater &c, 96 Y. S. Neath, swydd Bradford, Pa.,............96 REMSEH.N. Y. OYHOEDDWYD GAÌs JLEWIS EVEËETx\