Skip to main content

C<j fc cf 3/5 EABWH AIEHÎGAMÎBB. ŵ0 ill.I Bad yr e*n.aid. fa.efc> -wyfeodaetii nid yw ddm. C YNWYSÍAD CRËFYDDOL» Crefydd Lusg,...........»...■....■».....».-...■.■. 1 Y weinidogaeth,....___..............■■>......... 4 Yr Ysbryd Glân,..-.......................-----■• 5 Hyfforddi plant yra mhen eu fferdd,..........• 8 Lìaw-lyf'r Eglwys Grist yn Gosen,............. 9 AMRYWIAETHOL. Y Bachgen Amddifad— Chwedì,..........-----. 10 Gocldeíiad crefyddol yn Twrci,................- 11 M&rwolaeth mewn capeì,........•»»,,....,.».».-. 12 Holiadau ac atebion,.......................... 13 Hugh G, Jones, Steuben,..................... 14 Miss Kate Eyans, Long Creelc, Iowa,..........14 Llythyrdy Ef'rog Newydd,.................... 16 Anerchiad byr ar ddechreu blwyddyn,......... 18 Y Genhadaeth Gartrefol,.......».,,.......,... - 19 ADRAN BLODAU YR ÒES. Arweimad i mewn,.......,.................... .'-.•» 30 Y wers gydgenedìaethol am 1877,.......... .'..•.. 20 Tasg,,.I............-..,,...,....-.-----.,,,,■.,. 20 Yr luddewon,............, .»,.»............,,..... 20 BARDDONOL. Cwyn yr Alltud,.....,..,,,.......,,»......___ 21 Crist yn curo am dderbyniad,.......___...... 21 Galar-gân ar ol'Mrs. Rachel JamesJJermyn,... 21 LLinellau ar ol Mrs. E. Evans, Arena, Wis.,.... 22 Y CENHADWR. Anerchìad cyfarchiadol,....................... 22' Swn diwygiad.................................. 23 Yr aehos Genhadol,..........................24 HANESIAETH. Y Gynadledá tJristionôgol yn Chicago,........ 25 Undeb Cynulleìdfaol Cymru,.................27 Cyfarfod Chwarterol E. N..................... 28 Beibl Gymdeithas Dodgeville, Wis.,.......... 29 Prìòdwyd,....................,.............. 29 Bu farw,........................•••-.......... 29 Gohebiaeth o'r Hen Wlad,.................... 30 Coî'IANTAU BYEION. Mrs. Jane Williams, Plainfìeld,............... 31 Thomas J. Thomas, Prospeet, N. Y., ......... 82 REMSEN.N. Y. CYHOEDDWYD GANJLËWIS EYEÈETT.