Skip to main content

'T'Ŵl o<^ £^00*4- -*í fíáffWl AIMCANAM *• ml t Bfocl y«? enai<d la.e*> wyfooclaetíh micl yw «ìcla. CYNWYSÍÁD CREFYDDOL. Moses a'r sefyllfa ddyfodol,_____........»v.. 257 Apeliad at ddynion ieuainc,..,..___...........261 Y cysylltiad rhwng niarwolaeth Crist, acail- *-(■' enedigaeth,—.............................. 264 Biarheẅon y Testament Newydd,............ 267 AMRYWIAETHOL. Marwolaeth Mrs. Dr. Rees, Abertawe,....----267 Cofion byr am Mr. Wilìiam Morgan,.........269 Byr G'ofiant am David Richards,.............. 269 Y bedydd Cristionogol,..............-----.....í BARDDONOL. /5 Y demestî,........................-.........275 Ar farwolaeth Mr. David D. Rees,..------------ 278 HANESIAETH. Cyiaanfa'Efrog Newydd,... ÉŴÇ. 'U^tA 278 Cyfiirfodchwarterol deheubarth Ohio,.,...... 278 Cymanfa Undebol Gymreig Eansas,.......... 279 Ymadawiad y Parch. J. Thomas, D. D., Liver-^7f pooi,_____,.......„.......................280 Dr. Thosaas, Liverpool, yn Callfornia,___... 281 Undeb yr Annibynwyr Cymreig,.............283 Y Bulgariaid,................................ 28é Priodwyd,................................... 285 Bu farw,.....................................285 Mrs. Ann Hughes, Racine,_____........... 286 Cofgolofn,................................. 286 • Pedair marwolaeth yn Delaware, O.,.......287 David Jones, Paddÿ^s Run, ................. 287 Marwolaeth henafwraig yn Útica,..........287 Amddiffyniad i'r Negro,—Plant y Brifddinas-î'^y' yn y Gorllewin,—Yr Indiaid,—Edwin B. / Morgau, Ymgeisydd y Democratiaid.—Cy- huddiadau pwysig yn erbyn y Llywodraeth- wr Tilèeu,—Diswyddiad y Sultan newydd, —H. M. Stoniey,.......-------..........------ 288 REMSEN,N. Y. CYSOEDDWYD GAN MRS. & EYEBETT.