Skip to main content

\//yi-j^iy \s <-~t-~ í--u-> CYJB\ XXXVII. RbiC 8. IHáDM AMEEICAMIBB Bod yr e«u«ikl iwfe •w^fooẃaeitäii «ìid yw dda. mŵ-» CYNWYSIAD CREFYDDOL. 'Haul Cyflawndcr,..........................„. 225 Balaam,___................______.......... 228 Y cysylltiad rhwng marwolatìẅ Oẁt, «c ail- enedigaeth,................................ 230 Däarbebion y Tcstaiaent Newydd,..........., 233 AMRYWIAETHOL. Y Béibl a natur,............................. 233 Coflant Mr. Henry L. Williams,................. 235 Y Beibl a'r ysgol ddyddioi,..................... 286 Marwŵlaefch a chladdodigaetii Mrs. Mary Rich- ards, Pro^idence, Pa.,— .U—..............237 Pethau angenrheidiol er bod yn ddefnyddioi,. 238 Llythyr o gydytödeimlad,----------.......------- 24® Sweden aM terenin,----------<.—............... 242 Addefiad Pabaidd hyf,.......................242 BARDDONOL. Y Boss crefyddol,............................ 243 Paid a gorthryma y gwëithiwr,..............2*4 Gobaith ail gyfarfod,........................244 On the death-of Mrs. Rachel James,.......^.. 245 HANESIAETH. Cymanfa Gyuulleidfaol Wisconsin,...........245 Cyfarfod chwarterol y Cyfundeb Canolbarthol yn Ohio,.................................. 246 ì Athrofa dduwinyddol Batigor, Me.,..........247 > Y genhadaeth yn Mexico,.................... 247 < Y Parchn. J. Thomas a Dr. Rees yn Wisconsin, 248 l Y Parch. John Evans o'r Maendy, D. O,.....249 Llythyr cymeradwyaeth,.....................250 Beibl Gymdeithas swydd Van Wcrt, Ohio,.... 250 ¥ Rhyfel Indiaidd,..........................250 Attaliad y Llythyrgludiant cyflym,—Cyflafan Hamburg,—Butternut Valley, Minnesota,— Moody a Sankey,----.,.................... 251 Mabw-gopion byrion. Mr. Thomas Roberts, Rosendale, Wis.,.....251 Mrs. Laura Humphreys,................... 252 Mr. William James, y DyfTryn,...............253 Ganwyd,....................................253 Priodwyd,,....................... ......... 253 Bufarw,.................................... 253 Agoriad yr ymgyrch Arlywyddol,—Ymgeis- yddion y ddwy blaid,..............•.......254 Twrei,—H. M. Stanley,—Graddiad y Parch. John Thomas, Lerpwl, yn D. D.,...........255 Ctmru. Y Gymanfa Bedair Sirol,- 'ymanfa yr An- nibynwyr yn Llanelli,—ürddiad yn Eb- enezer, Sirbowi,—Moriah, Bedlinog,..... 255 Trallod Dr. Rees, Abertawe,................. 256 Ail gysegriad capel,.........................256 REMSEN.N. Y. OYHOEDDWYD GAN MBS. E. EŸERETT. jì