Skip to main content

1376. CYJB\ XXXVII. siuf; 7. Y GEIHABWE AIIÄIGAIAIBB $-í | 1 I II Ŵ Bod yr enaid Iieto wgrtooctaeth. raici yw äda. •5 C YNWYSIAD. ESBONIADOL. \ Cyfarchiad î Dr. Rees, Abertaẅy,............ 213 5 Aberth Crist,................................ 214 Y seliau wedi eu hagoryd,................... 193 S \ HANESIAETH. CREFYDDOL. í < Cymaufa Gynuîleidí'aol dwyreinbarth Ohio,... 214 Ymddygiad a phrofedigaeth Pedr yn llys yr í Newburgh, Ohio,.......................____ 215 archofMriad,.............................. 1*95 l Dr ReeS) Abertawy, a'r Parch. J. Thomas, Pregeth angladclol Mrs. Levi,................ 199 Liyerpool, yn Broohfield, a Sharon,........ 216 Diarhebion y Testament Newydd,............202 i Cy&ríbd chwarterol E. N.,................... 217 AMRYWIAETHOL. ì Cydnabyddiaeth ddiolchgar,................. 217 l Cwympedigion angeu yn eglwys Ross St.,.... 217 At Olygydd y Cenhadwe, ....-................203 ì Ganwyd,....................................218 Japan,.......................................204 ì Priodwyd,...................................218 Cofiant Mrs. Gweny T. Davies,............... 204 \ Bu farw,....................................218 Marwolaeth Mr. Griffith J. Roberte, Prov- ì Mrs. Saran Ann Thomas, Newburgh,....... 219 idencŵ, Pa.,...........................• ■ • • • 205 í David E. Evans, Pittgfep.rgh,............... 220 Marwolaeth Mr. Johu L. Rees, Providence,... 207 ì Mrs. Catharine Grifflths, Steuben,..........221 Y Beibl a'r y'sgol ddyddiol,................• • 208 j Pabell Efengylaidd,.......................... 221 Gorsedd Solomon,...........................209 i Nodion personol,— Helyntion Twrci,—Manion Undeb rhwng yr Anuibynwyr a'r Methodist- s tramor,—Marwolaeth y Parch. John Kelly, iaid,........■■......•___................... 210 i Le'rpwl,—Cymanfa Meirion,............... 222 BARDDONOL. ì cymanfa Annibynwyr Merthyr Tydfil,........ 223 " — ■ ° s Cynadledd Cincinnati,....................... 223 Fy nhad,...........,....-■...............------- 212 t Ffrainc a Lloegr,—Mexico,................... 223 J. Yictor Jones,.............................. 213 j Darlun y Parch. Samuel Griflìths, Horeb,..... 223 Er cof am fy mam, Avarinah Davies,......... 213 \ Duwioldeb gwir Wladgarwyr,........•......224 Marwolaeth íy mam, Mrs. Margaret Davieg,.. 213 \ Oddiwrth y Parch. B. W. ChidlaW,........... 224 REMSEN,N. Y. CYHÖEDDWYD GAN MES. E. EVERETT. ÄSäŵ ^má-