Skip to main content

V £ K,3a.íf. 5, S AIIRIGAMÎBB. ESBONÎADOL. Y scliau wedi eu hagoryd,................... 129 CREFYDDOL. Tangnefedd i'r tŷ bwn,......................131 Y Trysorau goreu,........................... 134 Hyfrydwch crefydd, ....___.................. 134 Dedwyddwch byd arall,...................... 134 Mi a wnaethum fel y gwnaeth eraill,.......... 135 AMRYWÎAETHOL. Gohebiaeth o Ewrop,........................ 185 Rhai o brif ffynoneìlau cyfeiliornadau crefydd- olybyd,..........*........................139 Mrs. Ann Powell, Providence, Pa.,........v.. 141 Cofiant Mrs. Martha Jones, gynt o N. Y. Mills, 142 Cofiant Mr. Evan R. Davies, Rome,..........143 Cariboo,.....................................144 *í A romanee in missionary life,"............. 145 Taith i Ohio 38 mlynedd yn ol,...............146 Y Beibl a'r ysgol ddyddiol,.................. 147 Cyngor mawr Plymouth, Brooklyn,.........m 149 BARDDONOL. "Cerbyd Trugaredd,"....................... 149 Dau benill wrth esgyn i'r afeithfa,............ 150 Englynion,.................................. 150 Cyfarchiad i Mr. Daniel Rowl&nd,............ 150 Dau englyn yn atebiad i Ll. Llansamlet,...... 150 Anerchiad i Lewis D. Jones, Dawn, Mo.,..... 150 Penillion priodasol,.......................... 151 Er cof am Isaac Cunney,..................... 151 Myfyrdod yn mynwent Nelson,.............. 151 HANESIAETH. Cyfarfod chwarterol canolbarth Ohio,......... 153 Cyfarfod chwarterol deheubarth Ohio,....... 152 Symudiad gweinidog......................... 152 At Olygydd y Cenhadwb,................... 153 Llythyrau cymeradwyaeth,................... 154 Pike Grove, ger R&cine,..................... 154 Priodwyd,. f-ü................................ 155 Bu farw,.................................... 155 Byr gofion am John D. Jones, Gomer,..."----156 Cymdeithas Feiblaidd H. Patent a Marey,----158 Beîbl Gymdeithas swydd Licking, Ohio....... 158 " " Milwaukee,................ 159 " " Pomeroy, Ohio,............ 159 " " Blue Earth Co., Minn.,..... 159 Llythyr cymeradwyaeth,..................... 160 Rhodd i'r Parch. R. D. Thomas,............. 160 Wood's Run, ger Pittsburgh,------------.......160 •i REMSEN.N. Y. CYHOEDDWYD GAN MRS. E. EYERETT.