Skip to main content

/Ì1 6 M^^ CYF. XXXVII. Rìiif. 4. Bod yr e<rmid h.e'fo wyfoodaetli xiid yw dd». C YNWYSIAD \\ BYWGRAFFYDDOL. Cofiant y Pareh. Wm. Owen, Coalburgb,..... 97 Crefyddyn talu,—John W. Charìes, Remsea,. 100 ESBONIADOL. Y selìau wedi eu hagoryd,................... 103 CREFYDDOL. Adgyfodìad Crist yn bortread o wirionedd yn adgyfodi,............• • • •.....•.........• ? • 105 Rbai o brif ffynonellau cyfeiliornadau crefydd- oly byd,.................................. 10? Ymddiddanion rhwng dysgybl ac athraw, .... 109 Y Üeibl yn yr hen aaiser gynt,............... 111 AMRYWÍAETHOL. Cariboo,................•.................... 111 Y Beibl a'r ysgot ddydúiol,.................. 112 Taith i Ohio 38 mlynedd yn ol,................ 113 Y dalaeth auraidd,..........• • • •.......•.....114 Diwygiad crefyddol yn Roxbury, Ct.,........ 115 BARDDONOL. Galargan ar ol y diweddar Barch. D. Price,... 115 Dr. Everett resting from hìs labor,........... 115 Penillion i'r Ysgol Sabbothol,................ 116 Trì-ugain oed,.........................___.. II1* Penillion ar briodas E. J. a M. P.,............117 Y Mab afradlon,............................. 117 HANESÎAETËL Cyfarfod dosbarth Gogledd-orllewìnol Wis.,.. 118 Bala, Kansas,................................ 118 Urddo a sefydlu gweinidog,.................. 119 Diwygiad crefyddol yn Delphos, O.,.......... 120 Ymadawiad y Parch. M. E. Davies o Cambria, 120 45tnaville, Ohio,............................ 121 Gwyl Dewi yn Cincinnatî,.................... 121 Ganwyd,.................................... 122 Priodwyd,.................................... 122 Bu farw,.................................... Ì22 Beibl Gymdeithas Dawn, Mo.,.......----.... 126 " " Minersville, Wis........... .126 " " " Racine a'r cyffiniau,....... 126 " " Pish Creek, Bangor &c,... 12? " " Mifflin, Iowa Co., Wis., ... 127 Eglwys Gynulleidfaol Plainneld,............. 127 Fish Creek................................... 128 REMSEN.N.Y. CYHOEDDWYD GAÎ3 MBS. Ek EYEEETT,