Skip to main content

//ŵ— o^ ^^/i^ c^- CYF. XXXVIL Rliif. 3. Y f¥TO Jlo v*!ä2g1o* oAaoÄo Bod ýr enaid h.et> wybodaeth nid yw dda. \\ f> «í € YNWYSIAD. BTWGRAFFTDDOL. Coflant Mn5. Esther Jones,.......... ESBONIADOL. T seliau wedi eu hagoryd,.......... OREFTDDOL. Elfenau gwétnidogaeth Iwyddianus,. Diaeoniaid da,...................... Buddioldeb duwioldeb,. „.......... Diwygiad,..............••.......... Tchydig syl wadau ar weddi,........ T dyn dedwydd,.................... AMRTWIAETHOL. Elfenau dadlenaeth deg,..................... Marwolaeth a chladdedigaeth David M. Jones,, Cofiant Mrs. Elinor Williams, Rome,......... Ffug annibyniaeth,-----........................ Hanes Eglwysi Annibynol Cymru,............ BARDDONOL. Tchydig benillion mewn cyfeiriad at y Cen- hadwr, ei Olygwyr &c,.................... Englynion i eisteddfod &c,................... Penillion i'r Gym. Feiblaidd Americanaidd, ... Satan,----.................................... Gwelliant gwall,............................... 84 ge i Prîodasgerdd,................................84 a < Teimlad y cystuddiedig,..........___........84 Gweddw wyf,................................ 84 Atebiad i Mrs. Ellen Charles,................ 85 HANESIAETH. 70 í T Convention yn Philadelphia,................ 85 72 l Cyfarfod brwdfrydig,....-..................... 87 73 \ Diolchiad,.........................„..........91 75 s Cydnabyddiaeth ddiolchgar,.................. 91 77 ì Donation ar Long Creek,.....................91 79 í Ganwyd,..................................... 93 Priodwyd,............................. ...... 93 Bu farw,............................#........ 92 79 l Cyfarfod Chwarterol canolbarth Penna,.......93 80 \ Llythyr cymeradwyaeth y Parch. George Hill,. 94 81 5 Cymeradwyaeth i'r Parch. T. W. Davies,...... 94 82 ì Cyfarfod Beibl Gymdeithas Judson a'r cylch- 82 \ oedd,...................................... 95 Beibl Gymdeithas Gymreig Waterville, N. T.,. 95 Beibl Gymdeithas swydd Lewis N. T.,........ 95 Trysorfa yr Tsgol Sabbothol,................. 96 83 i Newburgh, Ohio,............................. 96 Donation yn Nelson........................... 96 84 £ Donation yn Spring Green,................... 96 84 l Cyfarí'odydd adroddiadol yn Wheatland Pa.,.,. 96 REMSEN.N. Y. CYÍÎOEDDWYD GAN 'MBS. E. EYERETT. sM 295 ütt 4!1 ẃwẃs§