Skip to main content

^2_j-- cv^._^ ^çcy^ap5 rVs^/ ■SiíKl^-4- l "^—'' i3*S><^4r ' 1S76. JRliif. 1. AMEOB. 0 II tî'ìt Bod yr enaid lieto wy'bodaetli ixid yw dda. cF 3* CYNWYSIAD. T Parch. B. W. Chidlaw,...................... 1 ? ESBONIADOL, Y seliau wedi eu hagoryd,.................... 3 \ CREFTDDOL. \ Buddioldeb duwioldeb,....................... 4 Arfaetlmu y r d,......................... " Ydiweddar Wrá, Williains, Wern,..... %. Dyoddefiaá.^..........................» 8 Yr ben wr o Därtmoör,....................... 9 Adolygiad o:r flwyddyn a aeth heibio,----..... 10 AMRYWIAETHOL. Sylwadau ar % Wilson,, Is-arlywydd yrü. D., 11 Boddiad dau frawd yn Emporia, Rnnsas,...... 12 David Jones, Blossburg. ----. •................13 Coffadwriaeth am Jenlùu V;\rgan, Hunnewell, 14 Amŵ ■"■ud genedigaeth Cris • - •.......•......• 15 Balaam, ..............;........'••■■•........ 16 T Genhaà...tl.i Gartrefoí,................•.....18 BARDDONOL. ' Penderfyniad y Cristion,...................... 20 Anerchiad ar ddechreu -blwyddfn,^............ 20 Methiant cynlluniau dynol,................... 21 Englyn buddugol,............................ 21 Cysur y Cristion yn ngWyneb inarw,.......... 21 Marwgoffa J. R. Griffitìis, Fauwiew,........... 21 Anerchiad brawd at ei chwaer,................ 21 Hiraeth,.............................-.-.___... 22 Ar enedigaeth John Gershom Williams,....... 22 HANESIAETH. Gyfarfod Chwarterol Deheubarth Ohio,........ 22 Cyfarfod Chwarterol E. N.,.................... 23 Fy nhaith yn Wisconsin,..................___23 Crynodeb y genhadaeth,...................... 26 Taith,......................................... 27 Byr gofiant Mrs. Elizabeth T. Jones,.......... 27 Priodwyd,.................................... 28 Bu farw,..................................<.. 28 Cincinnati, O.,............................... 30 Henry Wilson fel gweithiwr,.................. 30 Cyfaríbd dos. gogledd orllewinol Wisconsin,.. 31 Cyfarfod Chwarterol Providence, Pa.,......... 31 Byr goflant' am John Baines, ysw.,............ 31 Marwolaeth Mrs. Elizabeth Jones,............ 32 Galwad i weinidog,.....•----■................32 . REMSEN,N.Y. CYHOEDDWYD GAN" MES. E. EYEREl'