Skip to main content

C YNWYSIAD. ESBONÎADOL, Y seüau wedi eu hagoryd, ..,........,....... 289 5 CREFYDDOL. J Dymuniant yr hoîl gcnhedloedd,.,,.......... 292 ì Bywyd a gwobr y Cristion,...,.............. 294 '> Oen Duw.....................................296 j Natur gwir grefydd,.........................297 \ AMRYWfAETHOL. Crefydd yn ei gwaith,........................298 > Cynaliaeth crefydd trwy foddìon araheuB,----300 \ Ymadroddion detboledig,....................302 \ Coíiant Mrs. Ann Parry,..................... 302 \ Marwoìaeth WilHam Davies,................. 303 ] Cofiant Mr. Edward Morgan,................ 304 \ Am bechadnriaid,----.___...................305 < Yr hawl i yingyfoethogi,.................----305 > Y llechfaeu a'i defnyddioldeb,................306 l Dylanwad Cristionog*eth ar wleidiadaeth y ì byd,.......................................808 l BARDDONOL. Can ar rai o deitlau Crist,.................... 311 ì Pcnillion er coffadwriaeth am Mrs. M. Price,, 312 s Pedwar penill ì faban,.......................313 Llìnellau coftàdwriaethol,.................... 313 Gwerthfawredd iechyd,...................... 313 HANESIAETH. Y Genhadaeth yn Mexico,................... 314 Marwotaeth y Parch. Joshua Thomas, Aderdar, 315 Priodwyd,................................... 316 Bu farw,.................................... 316 Y Parch. Evan Davies, Ty'n Rhos, Ohio,.....316 Marwolaeth Dr. Prichard, Llaugollen,........316 AteMad i weddi,—Cynonfardd yn Gadeirfardd, Mrì. Moody a Sankey,—Y Ku Kluxiaid eto ynfyw,....................................317 Cymanfa talaeth New York,............. .... 317 Suddiad llong ryfel Prydeinig,............... 318 Nis gallaf weled, — Mississippi,—Gwerinwyr New York,—Galwad i weinidog,—Hcrzigo-# vina, -Spaen,—Abercwmboy,..............319 Gwahoddiad Moody a Sankey i Chicago,......329 Ysgol Sul Wllkes Barre,....................320 Llythyr ymadawiad y Parch. John Jones o Racine,.................................... 320 Cymeradwyaeth y Parch. D. Todd Jones (gynt o Mahanoy),...,........................... 320 REMSEN.N» Y. CYHOEDDWYD gan mrs. ë> eveëett>