Skip to main content

CYF. XXXVI. Riiif; 8. Bodyr eTiai«i he*> wyl>cydaeth nid yw dda. CYNWYSIAD. ESBONÍADOL. Y sefìau wedì eu hagoryd,................... 335 CREFYDDOL. Y Beibl ac anffyddiaeth yr oes,............... 338 Y Mab <-hyfeddol,............................ 239 Ioan yr Efeugylwr,.......................... 230 Ymadroddion detboledig,.................... 232 Bydolddyn cyfoctbog,......................• 333 Y gwahaniaeth rhwng y cyíìawn a'r drygionus, 233 Dyben y Cristion,........................... 233 Ara beehaduriaid,.............,.............234 Y mudiad mawr creíÿddol,..................234 , AMRYWÍAETHOL. (3 Byr gofiant am Mr. John Davies,............. 337 Byr gofiant am y brawd Samuel Jones,....... 338 Mrs. Sarah Williams, Taylorvììle,............ 238 Fy chwaer,.................................. 339 Y grefydd Gristionogol,..................... 339 Adolygiad,.................................. 341 Byr anerchiad,.............................. 241 Y GENHADAETH. Y genhadaeth yn Mexico Orllewinol,........ 243 Y genhadaeth yn Madagasear a'r India,......345 Lloffion cenhadol.........»...,.............. 246 BARDDONOL. Llìneilau,................................... 24(5 Englynion er coffadwríaeth am Mìsses Ella A. ac Ida M. Williams,.......................246 Huno y maent,.............................. 247 Dadguddiad o deimladau galarus,............. 24? Ary don,.................................... 247 Cysur i ymfudwyr i America bell,............ 247 HANESIAETH. Cymanfa Gynulleidfaol Dwyreinbarth Ohio,.. 248 Cymanfa Gynulleídfaol Wisconsin ac iìlinoîs, 249 Priodwyd,................................... 250 Bu farw,.................................... 250 àchos Beecher,.......,...................... 253 Cynyg hael,—Dim ond gwelltglas,—Glo yn Maine, — Ei effaith naturiol, — Cynghor y Vatican,— Ffarwel Moody a Sankey,—Tab- ernacl, Efail Isaf,—Llanelli, Brycfrciniog,— Pembre,___............................... 255 Manion,..................................... 255 Cyfarfod Chwarterol logledd-ddwyreiuiol Pennsylvania,............................. 255 Cyfarfod uudebol efengylaidd,............... 25*5 REMSEN.N. Y» CYIIOEDDWYD GAN MRS. E. EYEREÎT.