Skip to main content

JHÍAU. CYF. XXXVI. Rhif. 7. WËA I I cJbls 5Ä2(Jb f 11 $ tt ft. Bod yr enaid heb wybotlaeth. nid. yw dda. CYNWYSIAD. ESB0N1AD0L. Y scliau wedi en hagoryd,................... 193 CREFYDDOL. Crist y Bcibl a christiau'r byd,............... 197 Cyfnewidiadau cr gwell,..................... 199 Pctliau sydd yn gas gan Dduw,.............. 199 Ymadroddion dctholedig,.................... 301 AMRYWIAETHOL. Marwolacthau yn Bradford,...........>...... 203 Cotìant Mrs. Mary S. Powell, Cincinnati,..... 204 Adgofion am wragedd duwiol,............... 205 Roger Williams,............................. 208 Troion Rhagluniaeth,........................ 211 Y dull goreu i arolygu yr Ysgol Sul,......... 213 BARDDONOL. Englynion ar farwolaeth y Parchn. H. Powell a'r Dr. Everctt,............................ 214 Pa lc yr ẁyt ti ?......................,........ 214 Peuillion cr coffadwmeth am Miss J. Evaus, 214 Anogacthau i geisio y pethau sydd well,...... 215 Er coí' am Johu H. Jones,................... 215 HANESIAETH. Cyfarfod chwarterol E. N., a scfydliad gwein- idog yn Nelson,........................... 315 Diolehgarweb,............................... 210 Ymadawiad gweinidog,...................... 216 Diolchgar gydnabyddiaeth,.................. 216 Ganwyd,.....................................217 Priodwyd,................................... 217 Bu farw,.................................... 217 Troedigaeth hynod........................... 221 Mexico Orllewinol,.......Jf................. 221 Mauion,..................................... 222 Rhyfel soniedigrhwng Prydain a Burmah,— •Marw hynod,—Diwedd ffrae y Rheilffyrdd,— Teríyniad y " strihe " yn Pennsylvania,___222 Y Bryniau Duon, a rhyfel Iudiaidd,—Y cwch gwenyn niwyaf yn y byd,.................. 223 Ymadawiad y Parch. J. M. Thomas,.......... 223 Cyfarfodydd Ctmru. Pisgah, Ceredigion, — Galwad, — Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eiiìonydd,.......... 223 Trerhondda, Ferndale,—Maesteg, galwad,— Carmel, Maesteg,—Cymanía Annibynwyr Merthyr,—Berea a Rehoboth, Penfro,— Glyncorwg,—Cymanf'aMorganwg,—Rhos- tryfan,................................. 224 REMSENtN. Y.