Skip to main content

-CBU3- 1875. CYJB\ XXXVI. RhifS, $® I ♦ Bod yr enaid heb wybodaeth nid. yw dda. C YNWYSIAD. ESBONIADOL. Y «elìau wedi eu hagoryd,.................... 33 CREFYDDOL. Crist y Beibl a christiau'r byd,................ 36 \ Y Beibl ac anffyddiaeth yr oes,................ 38 ? Y pechod gwreiddiul.......................... 39 < Gweddi,...................................... 40 l Y GENHADAETH. } Y Genhadaeth yn Mesico,..................... 43 An interesting letter from Rev. D. F. Watkins, Mexican mission,...........................45 AMRYWIAETHOL. Cwacerìaid Llanowddyn....................... 46 Ymadroddion detholed'g im bob dydd o'r mis, 48 Yr Bglwys Gristlonogoi,......................48 Efengyl yr hen Oruchwyliaeth,................ 50 Cwympedigion angau yn eglwys RossSt.,yn Pittsburgh,................................. 51 Ffoi at y Ceidwad,............................53 BARDDONOL. Adgoflon Nadolìg 1874,....................... 53 Cof am Ellis Edwards,........................ 53 Chwyldroad y fiwyddyn,......................54 ^Dyyr Rhys ond -wedi blaenu,.................. 54 Marwoad Mrs. Esther Leyson,...............- 54 £ Diolcbgarwcb am ddarlun,.................... 55 Gabriel,...................................... 55 HANE8IAETÍL (!adwyn aur i íorthryn Gwynedd,............. 55 Hanes dechreuad yr Ysgol Sabbothol,.........55 Sefydliad gweintdog yn Waterville, N. Y.,___56 Dydd Nadolig yn WateniHe, N. Y.,........... 56 Cofìant Mr. John Humphreys,................ 56 Cyfarfod chwarterol Floyd,................... 57 Cyfarfod adroddìadol yn Wheatland, Pa.,......58 Beibl Gymdeithas Steuben, Retnsen, a'rcylch- oedd,................................-......59 Beibl Gymdeithas Wauhesha, Wis.,.».........59 Beibl Gymdeithas swydd Lickìng, O.,.........60 Cýmdeìthas Feiblaìdd Palriîyra, O.,........... C0 Ysgoì Sabbothol Bradford, Pa„...............60 Gnnwyd,..................................... 60 Priodwyd,.............................,------- 60 Bu farw,..................................----61 Newydd dda o wlad bell,......................61 Arwyddion crefyddol yr aniserau,............. 62 Ymofyniad yn nghylch y Gymraeg,...........63 Tollgludiad Canada,........................... 63 Oerni yn Kansas,—Arianealedion,—Cyfryngiad y gallu milwrol yn Louisiana—Y Chwyldroad yn Spain,...............----................. 64 Beibl Gymdeithas Rome, N. Y., a'r cylchoedd, 64 Cymdeithas Beiblau, Columbus, Ohio,........ 64 REMSEÎî,N. Y.* ARGRAîTw YD GAN ROBERÎ EYERETT» l!«r» Ä